Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων αποδείξεων και προστασία προσωπικών δεδομένων

E-mail Εκτύπωση


Σε συνέχεια προηγούμενου ερωτήματός [E-3815/2010] αναφορικά με την απόφαση του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών για την υιοθέτηση κάρτας αποδείξεων ως εναλλακτικό μέσο συλλογής στοιχείων αποδείξεων που έχουν εκδοθεί για τους πολίτες, επανερχόμαστε με τα τελικά δεδομένα της συγκεκριμένης δράσης, καθώς τα κενά σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων των πολιτών παραμένουν.


Πιο συγκεκριμένα:
1. Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση του αρμόδιων αρχών, η λειτουργικότητα της καταγραφής των αποδείξεων θα βασίζεται στις υποδομές ιδιωτικών τρίτων φορέων και συγκεκριμένα των τραπεζών για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών με χρεωστικές, πιστωτικές κάρτες, δηλ. τα Point Of Sales (POS) τερματικά που είναι εγκατεστημένα στις επιχειρήσεις λιανικής ή υπηρεσιών και τις αντίστοιχες υποδομές για τη συλλογή των συναλλαγών αυτών.
2. Αν και η εφαρμογή του μέτρου έχει προγραμματιστεί για το άμεσο προσεχές διάστημα, οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν παρουσιάσει ακόμα τις ακριβείς διαδικασίες και τις τεχνικές προδιαγραφές επεξεργασίας που θα διασφαλίζουν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων (τεχνικές προδιαγραφές της κάρτας, μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αλλά και τις αναγκαίες λεπτομέρειες που εγγυώνται την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων).


Βάσει των παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Κατά πόσο το παραπάνω σύστημα συμμορφώνεται προς τις αρχές της ανάγκης και της αναλογικότητας όσον αφορά τον επιδιωκόμενο στόχο, ιδίως εφόσον η λειτουργία του συνεπάγεται τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων σχετικά με πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα;
2. Ποια η άποψή της αναφορικά με τη συμμετοχή τρίτων φορέων στη συγκεκριμένη διαδικασία; Ποιες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το συγκεκριμένο μέτρο ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών από τυχόν εκμετάλλευσή τους από τρίτους;
3. Κατά πόσο μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή ένα τέτοιο μέτρο χωρίς πρωτίστως να υπάρχει λεπτομερής ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις προδιαγραφές επεξεργασίας των στοιχείων τους;
4. Δεδομένου ότι το εν λόγω μέτρο έχει αρχικά προαιρετικό χαρακτήρα, απαιτούνται περαιτέρω προϋποθέσεις σύμφωνα με την νομοθεσία της ΕΕ ώστε να μετατραπεί σε υποχρεωτικό;
 

 

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης