Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Επιβολή περιορισμών στην εγκατάσταση πολυκαταστημάτων ή εμπορικών αλυσίδων στα κράτη μέλη της ΕΕ

E-mail Εκτύπωση

[Ερώτηση των ευρωβουλευρών Κ. Πουπάκη & Ι. Τσουκαλά]

Σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη, έχει παρατηρηθεί η πρακτική της επιβολής περιορισμών στην εγκατάσταση πολυκαταστημάτων ή μεγάλων εμπορικών μονάδων, με κύρια αιτιολόγηση την προστασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τη διατήρηση παραδοσιακών εμπορικών συνοικιών, κ.ά.. Το 2008, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταδίκασε την Ισπανία για παράλειψη εκπλήρωσης υποχρεώσεων που απέρρεαν από τη Συνθήκη ΕΚ, λόγω της επιβολής περιορισμών στη δημιουργία εμπορικών κέντρων στην περιοχή της Καταλονίας. Επίσης, στο Βέλγιο ισχύει απαγόρευση εγκατάστασης συγκεκριμένων εμπορικών αλυσίδων σε κάποιες πόλεις με στόχο την προστασία των μικρότερων επιχειρήσεων και την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται η Ευρ. Επιτροπή:

1. αν είναι ενήμερη για αυτές τις πρακτικές και σε ποιά άλλα κράτη μέλη έχουν τεθεί αντίστοιχοι περιορισμοί;
2. αν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία να προβλέπει απαγορεύσεις ή περιορισμούς (απόσταση από το κέντρο τη πόλης, ωράρια εργασίας) στη λειτουργία πολυκαταστημάτων και μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων;
3. διαθέτει στοιχεία, έρευνες, μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της λειτουργίας μεγάλων εμπορικών μονάδων στη λειτουργία των παραδοσιακών καταστημάτων και των ΜμΕ, στην ανάπτυξη των περιοχών, στη συμπεριφορά των καταναλωτών, στην τουριστική κίνηση;
4. θεωρεί ότι η λειτουργία παρόμοιων μονάδων επιδρούν στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην προσπάθεια της ΕΕ για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού;

 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης