Κώστας Πουπάκης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 -

Υποχρεωτικές συναλλαγές με τραπεζική σύμβαση

E-mail Εκτύπωση

Σύμφωνα με απόφαση του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών, τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από επιτηδευματίες για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες εξοφλούνται εφεξής από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, αποκλειόμενης της εξόφλησης των στοιχείων αυτών με μετρητά. Το κατώτερο όριο συναλλαγής είναι κλιμακωτό φτάνοντας το 2012 τα 1.500 ευρώ, ενώ ως αξία συναλλαγής νοείται το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη απόφαση υποχρεώνει στην ουσία τους καταναλωτές να γίνουν κάτοχοι πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, κάτι που προϋποθέτει την αναγκαστική σύναψη τραπεζικής σύμβασης, ακόμα και παρά τη θέλησή τους, την ώρα που πρόσφατες έρευνες στην Ελλάδα δείχνουν ότι 9 στους 10 καταναλωτές, με δεδομένη την οικονομική καχεξία, προτιμούν να χρησιμοποιούν στις αγορές τους μετρητά και μόλις 1 στους 10 πιστωτική κάρτα, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Κατά πόσο το εν λόγω μέτρο που επιβάλλει την αναγκαστική κυκλοφορία πιστωτικών μέσων για την εξόφληση συναλλαγών μεταξύ ιδιωτών, είναι σύμφωνο με τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την ελευθερία των συναλλαγών;
2. Είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο η αξίωση της ελληνικής κυβέρνησης να υποχρεώνει τους πολίτες σε υποχρεωτικές συμβάσεις με τραπεζικά ιδρύματα;
3. Δεν παραβιάζει την αρχή της ισονομίας το γεγονός ότι κάποιος έλληνας πολίτης δεν μπορεί να προβεί σε νόμιμες συναλλαγές παρά μόνο με τη μεσολάβηση μιας τράπεζας, η οποία του έχει υπαγορεύσει τους όρους για τη σύναψη σύμβασης μαζί της;
4. Κρίνει η επιτροπή ότι το συγκεκριμένο σύστημα περιορίζει τα ατομικά δικαιώματα των καταναλωτών που συναλλάσσονται στην ελληνική αγορά; Και εάν ναι, προτίθεται να λάβει μέτρα σε σχέση με την προστασία τους;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης