Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

E-mail Εκτύπωση

[Eρώτηση των ευρωβουλευτών Κ. Πουπάκη & Γ. Παπαστάμκου]

Μεταξύ των τεσσάρων επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στην ΕΕ και την Ελλάδα και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο υλοποίησης των παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, συγκαταλέγεται και το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων. Το προβλεπόμενο ποσό συγχρηματοδότησης του συγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος ανέρχεται σε 211,7 εκ. ευρώ (158,8 εκ. ευρώ κοινοτική χρηματοδότηση – 52,9 εκ ευρώ εθνική συνεισφορά).

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Ποιες συγκεκριμένες δράσεις καλύπτει το πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και σε ποιες κατηγορίες δικαιούχων απευθύνεται;
2. Ποιο το μέχρι σήμερα ποσοστό απορρόφησης του προγράμματος εκ μέρους της Ελλάδος;
3. Πόσες αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν υποβληθεί;
4. Είναι ικανοποιημένη από την έκβαση του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος; Θεωρεί ότι θα μπορούσε να γίνει χρήση των πόρων του για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάς;

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης