Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Διασφάλιση δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων

E-mail Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς παρατηρείται η τάση αποκρατικοποίησης των δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και η αναζήτηση στρατηγικών συμμαχιών, με στόχο την ενίσχυση της θέσης και του ρόλου τους στο διεθνή ανταγωνισμό. Στην Ελλάδα όμως, μετά την υπαγωγή της χώρας στο Μεικτό Μηχανισμό Στήριξης και την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, ασκείται ιδιαίτερη πίεση για άμεσες και βεβιασμένες ιδιωτικοποιήσεις αυτών των επιχειρήσεων, με καθαρά εισπρακτικούς και όχι αναπτυξιακούς όρους, και μάλιστα σε μια περίοδο που η αξία των μετοχών τους, λόγω του έντονου δημοσιονομικού προβλήματος υπολείπεται σημαντικά έναντι της πραγματικής τους αξίας.

Σε αυτό το πλαίσιο και με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος ερωτάται η Επιτροπή:

  • Στο πλαίσιο των αποκρατικοποιήσεων που έχουν δρομολογηθεί ή πραγματοποιήθηκαν στα υπόλοιπα κράτη μέλη, πώς διασφαλίστηκε η διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς τέτοιου είδους αποκρατικοποιήσεις ελλοχεύουν τον κίνδυνο δημιουργίας μεγάλου αριθμού ανέργων;
  • Σε μια περίοδο έντονου οικονομικού προβλήματος για την Ελλάδα, κρίνεται σκόπιμη η βιαστική αποκρατικοποίηση κερδοφόρων δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, δεδομένου ότι σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον δε θα αποδώσουν τα μέγιστα δυνατά οικονομικά οφέλη για τη χώρα; Κατά τα δύο τελευταία χρόνια, οπότε και εκδηλώθηκε και κορυφώθηκε η οικονομική κρίση, υπήρξαν χώρες της ζώνης του ευρώ που προέβησαν σε τέτοιου είδους αποκρατικοποιήσεις;
     

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης