Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 -

Προστασία ανηλίκων - προϊόντα καπνού

E-mail Εκτύπωση

[Ερώτηση των ευρωβουλευρών Κ. Πουπάκη & Γ. Παπανικολάου]

Η πιθανή αναθεώρηση της Οδηγίας για τα προϊόντα καπνού αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του καπνίσματος των ανηλίκων και η αποτροπή τους από την πρόσβαση στα προϊόντα καπνού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για μείζονος σημασίας ζήτημα, το οποίο οφείλει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε σοβαρής πολιτικής για τη μείωση του καπνίσματος των νέων.


Η ανάγκη αυτή καθίσταται ακόμη περισσότερο επιτακτική, αφού στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών φαίνεται ότι οι σχετικοί εθνικοί νόμοι είτε δεν εφαρμόζονται καθόλου είτε εφαρμόζονται πλημμελώς.


Η αποτροπή των ανηλίκων από την πρόσβαση στα προϊόντα καπνού θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ. στην προσπάθειά της να μειώσει την προκαλούμενη από τα προϊόντα καπνού βλάβη στην υγεία. Ενώ η απόφαση χρήσης προϊόντων καπνού θα πρέπει να αποτελεί επιλογή διαθέσιμη μόνον σε ενηλίκους, πιστεύουμε ότι η Οδηγία για τα Προϊόντα Καπνού θα έπρεπε να περιλαμβάνει πρόνοιες προστασίας των ανηλίκων από την πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα, με έμφαση στους ελέγχους και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων. Εξίσου προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στην εκπαίδευση και ενημέρωση των λιανεμπόρων και των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις αυτές ώστε να μην πωλούν προϊόντα καπνού στους ανηλίκους.


Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

1. Προτίθεται να συμπεριλάβει στην υπό αναθεώρηση Οδηγία για τα Προϊόντα Καπνού πρόνοιες για την αποτροπή των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού;
2. Διαθέτει στατιστικά στοιχεία για την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ανηλίκους στα κράτη-μέλη;
3. Πως αξιολογεί η Επιτροπή σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει, την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα κράτη μέλη καθώς και την αποτελεσματικότητα του για μείωση του καπνίσματος;


alt

 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης