Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Λειτουργία ελληνικού Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή

E-mail Εκτύπωση

Το τελευταίο διάστημα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι έλληνες καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν επαρκώς στα θέματα παροχής πληροφοριών, συμβουλών και βοήθειας κατά τη διαχείριση ενός παραπόνου ή την επίλυση μιας διαφοράς που προέκυψε με προμηθευτή.

Σύμφωνα με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, για το έτος 2011, την εκτέλεση, του επιχορηγούμενου από την Επιτροπή, έργου με την ονομασία «Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή» θα αναλάβει η ανεξάρτητη διοικητική αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», η οποία έχει υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης επιχορήγησης έργου για το 2011.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:
Είναι ενήμερη σχετικά με την αίτηση που έχει υποβάλει ο «Συνήγορος του Καταναλωτή»; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία σύναψης της σχετικής σύμβασης;
Στο ενδιάμεσο διάστημα, πώς διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των ελλήνων καταναλωτών και η ομαλή επίλυση διαφορών που προκύπτουν σε διασυνοριακές αγορές;
Σκοπεύει η Επιτροπή να προχωρήσει σε ενέργειες για την άμεση και απρόσκοπτη επαναλειτουργία του ΕΚΚ και στην Ελλάδα; Διαθέτει η Επιτροπή στοιχεία σχετικά με περιπτώσεις αναστολής της λειτουργίας τους και εάν ναι, ποιος εθνικός φορέας αναλάμβανε τις υποχρεώσεις τους;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης