Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Ανταγωνιστικότητας Κόστους -Τιμών.

E-mail Εκτύπωση

Όπως είναι γνωστό η διεθνής ανταγωνιστικότητα είναι μια ευρεία και πολύπτυχη έννοια για την οποία δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός. Για τη μέτρησή της χρησιμοποιούνται διάφοροι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες και αυτό επειδή η επίδρασή της δεν έχει σχέση μόνο με τον εξαγωγικό προσανατολισμό μιας χώρας, αλλά συνδέεται με τη γενικότερη κοινωνική ευημερία και το κατά κεφαλήν εθνικό εισόδημα.

Επειδή οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης της ανταγωνιστικότητας κόστους - τιμών παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις ως προς τις μετρήσεις τους για την Ελλάδα.

Επειδή μέσω του μνημονίου ο στόχος βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας θεωρείται εξίσου σημαντικός του στόχου μείωσης των ελλειμμάτων, ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια η σωρευτική μεταβολή κατά την περίοδο 2000-2010 της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας με βάση τους δείκτες :
• ΔΤΚ (CPI)
• ΤΙΜΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (EXPORT PRICES)
• ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΤΗΣ ΑΕΠ (GDP DEFLATOR)
• ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (ULCM)
• ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΙΟΝTΟΣ ΣΤO ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ULCΤ ή ULCE)

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης