Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Υποβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις από τον περιορισμό των «Ολοήμερων Σχολείων»

E-mail Εκτύπωση

Χωρίς αμφιβολία ο θεσμός του «ολοήμερου σχολείου», με τις όποιες δυσκολίες συνάντησε η εφαρμογή του, αποτέλεσε μια δυναμική μεταρρύθμιση στο χώρο των υπηρεσιών εκπαίδευσης, συμβάλλοντας παράλληλα σημαντικά στους διακηρυγμένους στόχους της Ε.Ε. για α) τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή και β) την καταπολέμηση της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. Η προστασία των μαθητών από παραμέληση, κακή μεταχείριση αλλά και ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν στο ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τη δημιουργική επιτήρηση παράγει ιδιαίτερα ευεργετικά εκπαιδευτικά και κοινωνικά αποτελέσματα. Διαμορφώνονται συνθήκες για την καλύτερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την επιτυχέστερη ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και την ενίσχυση της συνέργειας της εκπαιδευτικής μονάδας με την τοπική κοινωνία, ανακουφίζοντας ταυτόχρονα και την οικογένεια του μαθητή.

Στην Ελλάδα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης επιχειρείται ένας έντονος περιορισμός του θεσμού των ολοήμερων σχολείων, καθώς υιοθετούνται κριτήρια που αν εφαρμοστούν στερούν τη δυνατότητα ολοήμερης λειτουργίας σε περισσότερα από 500 σχολεία, αποκλείοντας χιλιάδες παιδιά και δημιουργώντας μαθητές πολλών ταχυτήτων γεγονός που, εκτός των άλλων, θα επιβαρύνει οικονομικά τις οικογένειές τους;

Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς κρίνει τη λογική των περικοπών σε έναν τόσο σημαντικό θεσμό για την εκπαίδευση, την οικογένεια και την κοινωνία, με δεδομένη και την οικονομική αδυναμία πολλών οικογενειών να παρέχουν στα παιδιά τους αντίστοιχες ιδιωτικές υπηρεσίες;

2. Ποιά είναι τα κριτήρια που διέπουν την λειτουργία των ολοήμερων σχολείων στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης;

3. Πόσο επιβαρυντικά, στο ήδη χαμηλό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών μπορεί να λειτουργήσουν οι περικοπές στα ολοήμερα σχολεία;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης