Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Ασφαλής διάλυση πλοίων

E-mail Εκτύπωση

[Ερώτηση των ευρωβουλευτών Γ. Κουμουτσάκου & Κ. Πουπάκη]

Κάθε χρόνο, περίπου 1 000 πλοία όλων των τύπων αποσύρονται σε διαλυτήρια, όπου ανακτάται το 95 % περίπου της μεταλλικής τους μάζας. Οι αυστηρότεροι κανόνες ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας στις δυτικές αγορές, έχουν μεταφέρει τα διαλυτήρια πλοίων σε παράκτιες περιοχές της Νότιας Ασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της ΜΚΟ Platform on shipbreaking, οι συνθήκες κοπής πλοίων στις περιοχές αυτές παραβιάζουν στοιχειώδεις κανόνες προστασίας των εργαζομένων και σεβασμού του περιβάλλοντος.

Έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο του 2007 για τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με την ανακύκλωση πλοίων, ερωτάται η Επιτροπή:
— Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να ενισχύσει την τεχνική βοήθεια στις χώρες που πραγματοποιείται η διάλυση πλοίων;
— Στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής συνεργασίας με τις εν λόγω χώρες, θεωρεί σκόπιμο και χρήσιμο να προτείνει τη διαμόρφωση ενός δικτύου εγκεκριμένων από την ΕΕ διαλυτηρίων,
— Θεωρεί ότι η ανακύκλωση πλοίων είναι οικονομικά βιώσιμη και, αν ναι, πώς θα μπορούσε να συνδυαστεί με ταυτόχρονη τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων, καθώς και των ενδεδειγμένων κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία;

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης