Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Δημοσίευση του επίσημου ημερολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους νέους: παραβίαση της αρχής της ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας

E-mail Εκτύπωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα πάνω από τρία εκατομμύρια αντίτυπα ενός ημερολογίου –Ημερολόγιο Ευρώπης– με 51 σελίδες γεμάτες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ημερολόγιο διανεμήθηκε σε πάνω από 21 χιλιάδες σχολεία ως δώρο προς τους μαθητές εκ μέρους της Επιτροπής. Για το ημερολόγιο αυτό δαπανήθηκαν περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ.

Στο ημερολόγιο αυτό σημειώνονται οι κυριότερες θρησκευτικές εορτές. Το ημερολόγιο περιλαμβάνει εορτές μουσουλμάνων, ινδουιστών, σιχ, εβραίων και κινέζων, καθώς και άλλες πολιτικές εορτές, όπως την ημέρα της Ευρώπης και άλλες σημαντικές επετείους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν αναφέρει τις χριστιανικές εορτές –ούτε καν τα Χριστούγεννα– μολονότι ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία της πλειονότητας των Ευρωπαίων. Λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχή γεγονότα που αφορούν τις διώξεις, την περιθωριοποίηση και τις επιθέσεις κατά των χριστιανών στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη να επιδείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας των πολιτών της και την αναγνώριση των εορτών τους, ως θεμελιώδους αρχής κάθε δημοκρατικού συστήματος.

Επίσης, στις 12 Ιανουαρίου, η υπηρεσία Τύπου της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να προχωρήσει σε απόσυρση των αντιτύπων που έχουν διανεμηθεί ήδη.

Παρακαλείται, συνεπώς, η Επιτροπή να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Για ποιον λόγο δεν προτίθεται να προβεί στην απόσυρση των αντιτύπων που έχουν διανεμηθεί ήδη;

2. Θεωρεί ότι το περιεχόμενο του εν λόγω ημερολογίου δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και των άρθρων 21 και 22 που εγγυώνται την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω θρησκείας και τον σεβασμό της θρησκευτικής και πολιτιστικής πολυμορφίας των ευρωπαίων πολιτών εκ μέρους της Ένωσης;

3. Ποια ήταν τα αντικειμενικά κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη του εν λόγω ημερολογίου;

4. Προτίθεται η Επιτροπή να ελέγχει στο μέλλον το περιεχόμενο αυτών των ημερολογίων, αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι αυτά θα ανταποκρίνονται στις αξίες και στα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης