Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Ο ρόλος της πολυγλωσσίας στις μικρές επιχειρήσεις

E-mail Εκτύπωση

[Ερώτηση των ευρωβουλευτών Κ.Πουπάκη & Γ.Παπανικολάου]

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής (24.9.2010) εκτιμάται ότι περίπου το 11 % των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χάνουν συμβόλαια παροχής υπηρεσιών λόγω έλλειψης γλωσσικών δεξιοτήτων του προσωπικού τους. Ωστόσο, τονίζεται ότι η ΕΕ επενδύει ετησίως 50 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη των γλωσσικών δεξιοτήτων.

Ερωτάται η Επιτροπή:
— Διαθέτει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων που επωφελήθηκαν από τα συγκεκριμένα προγράμματα; Σε ποια κράτη μέλη παρατηρείται η μεγαλύτερη συμμετοχή στα συγκεκριμένα προγράμματα και ποια η θέση της Ελλάδας και των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων;
— Κατά τη διάρκεια ισχύος του πλαισίου 2007-2013 η Επιτροπή σκοπεύει να αναλάβει περαιτέρω δράση για την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των εργαζομένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;
— Δεδομένου ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στη διά βίου μάθηση και την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, με ποιο τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει το εν λόγω φαινόμενο (κίνητρα κ.λπ.) στο πλαίσιο της επίτευξης των αντίστοιχων στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020;

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης