Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Διασφάλιση διαφάνειας και μέγιστης κοινωνικής αποτελεσματικότητας συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων στήριξης ανέργων

E-mail Εκτύπωση

Η οικονομική κρίση και η επακολουθούμενη βαθιά ύφεση που έχει πλήξει την πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης, καταδεικνύει την ανάγκη όχι μόνο ενίσχυσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται για κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης, αλλά και την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης κοινωνικής αποτελεσματικότητας των εθνικών πολιτικών που υποστηρίζονται από τα εν λόγω κονδύλια. Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία που διέρχεται η Ελλάδα, με την ανεργία να βρίσκεται σε πρωτοφανή και δυσθεώρητα ύψη αγγίζοντας το 17%, είναι ζωτικής σημασίας η αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων με διαφάνεια, και με μοναδικό γνώμονα την υποστήριξη και ενίσχυση ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως οι άνεργοι και οι μακροχρόνια άνεργοι.

Η ελληνική κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, με την ακολουθούμενη μέθοδο υλοποίησης του συγκεκριμένου Προγράμματος να εγείρει σημαντικά ερωτηματικά τόσο για τον τρόπο διάθεσης των κονδυλίων ύψους 280 εκατ.€, όσο και για την μεσοπρόθεσμη αποτελεσματικότητά του στην ενίσχυση της πρόσβασης των ανέργων στην εθνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.


Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη τη διενέργεια αντίστοιχων προγραμμάτων και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ερωτάται η Επιτροπή:

1. Με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία ποιά είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής μη κρατικών φορέων υλοποίησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαχειριστική τους επάρκεια και η προηγούμενη εμπειρία στην κατεύθυνση της μέγιστης απόδοσης τέτοιου είδους προγραμμάτων, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, πώς αξιολογεί την ανάληψη της υλοποίησης από φορείς που δε διαθέτουν καμία προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογα Επιχειρησιακά Προγράμματα;
2. Σύμφωνα με την ορθή ευρωπαϊκή πρακτική με ποιό τρόπο γίνεται η επιλογή των υποψηφίων δικαιούχων; Στην ελληνική περίπτωση πώς θα έκρινε την εμπλοκή του ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού), προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια στην επιλογή των υποψηφίων συμμετεχόντων ανέργων, καθώς και η αξιοποίηση της αποκτηθείσας εργασιακής εμπειρίας στο εργασιακό τους μονοπάτι;
3. Στην προκήρυξη - πρόσκληση ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται έμμεσο κόστος του δικαιούχου φορέα υλοποίησης ύψους 5% επί του συνολικού κόστους, σε τι ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανέρχεται το συγκεκριμένο κόστος κατά μέσο όρο σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς ένα υψηλό έμμεσο κόστος μειώνει σημαντικά τον αριθμό των ευεργετούμενων από το πρόγραμμα;

 

alt
 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης