Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Οι επιπτώσεις της κρίσης στο φαινόμενο των αστέγων στην ΕΕ,- επικίνδυνες αλλαγές στο προφίλ του αστέγου

E-mail Εκτύπωση

 astegoi

Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποίησαν ελληνικές ΜΚΟ σχετικά με το προφίλ των αστέγων και την έκταση του φαινομένου το τελευταίο τρίμηνο στην Ελλάδα, παρατηρείται ότι λόγω της αυξημένης ανεργίας (17.6% σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat) και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης γενικότερα (μειώσεις μισθών, αυξημένη φορολογία με επακόλουθη αύξηση τιμών κ.λπ.) το προφίλ των αστέγων αλλάζει δραματικά. Παρατηρείται ότι πλέον δεν είναι μόνο εξαρτημένα άτομα και ψυχικά ασθενείς που καταφεύγουν στους δρόμους, αλλά απλοί πολίτες κάθε ηλικίας, όχι απαραίτητα χαμηλής εκπαίδευσης ή ακόμα και ολόκληρες οικογένειες. Δεδομένου ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας αποτελούν ένα από τα κεντρικά ευρωπαϊκά προβλήματα με την κρίση να πλήττει το σύνολο της ευρωπαϊκής κοινωνίας, και δεδομένου ότι προετοιμάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια νέα στρατηγική για τους αστέγους, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Υπάρχουν επίσημα στοιχεία αναφορικά με το ποσοστό και το προφίλ των αστέγων στην ΕΕ (μορφωτικό επίπεδο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.); Ποιές οι επιπτώσεις της κρίσης σε αυτά;
  2. Υπάρχει διαφοροποίηση στο προφίλ και το ποσοστό των αστέγων ανά κράτος μέλος ανάλογα με τα ποσοστά ανεργίας;
 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης