Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Προστασία των εργαζομένων από τα «άρρωστα κτίρια»

E-mail Εκτύπωση

 

sickbuilding


Ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με δεδομένο ότι ο όρος «άρρωστο κτίριο» χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει κτίρια που στεγάζουν είτε υπηρεσίες είτε κατοικίες και παρουσιάζουν προβλήματα εσωτερικής ρύπανσης, δηλαδή κακή ποιότητα αέρα στους εσωτερικούς χώρους, «άρρωστα» θεωρούνται, δηλαδή, τα κτίρια που δημιουργούν ένα νοσηρό (και νοσογόνο) περιβάλλον για αυτούς που εργάζονται ή κατοικούν σε αυτά. Μάλιστα με τον όρο «σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου» εκφράζεται η κακή κατάσταση της υγείας τουλάχιστον του 50% των ατόμων που εργάζονται σε αυτό, όταν αυτή προέρχεται αποκλειστικά από την εσωτερική ρύπανση του αέρα του κτιρίου.Το «σύνδρομο των άρρωστων κτιρίων» εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. Οι πιο κοινοί είναι οι αλλεργικές αντιδράσεις, φτέρνισμα, άσθμα, αναπνευστικοί ερεθισμοί, (τσούξιμο στα μάτια και ερεθισμός στο λαιμό) ενώ σύμφωνα με σχετικές επιστημονικές μελέτες συνδέεται με την εμφάνιση μορφών καρκίνου αλλά και το "Σύνδρομο των αιφνίδιων βρεφικών θανάτων" (SIDS).


Με δεδομένη και την πλημμελή -έως και μηδενική ενημέρωση- των εργαζομένων στο συγκεκριμένο ζήτημα, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Προτίθεται να αναλάβει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ώστε αφενός να αποφεύγονται παράγοντες και δραστηριότητες που καθιστούν ένα κτίριο «άρρωστο» και αφετέρου να επικοινωνηθούν αποτελεσματικά οι διαδικασίες πρόληψης που πρέπει να ακολουθούνται;
  2. Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το ποσοστό των εργασιακών χώρων -τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. όσο και για κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά- που στεγάζονται σε «άρρωστα κτίρια»;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης