Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 -

Εφαρμογή Εργασιακής Εφεδρείας στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

 

efedria


Η Ελληνική Κυβέρνηση με σκοπό τη μείωση κρατικών δαπανών έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση του θεσμού της εργασιακής εφεδρείας, σύμφωνα με την οποία ένα μέρος του προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα θα λαμβάνει χωρίς να απασχολείται για ένα διάστημα ως δύο έτη μειωμένες αποδοχές και έπειτα θα συνταξιοδοτείται. Η επιλογή έγινε με βάση το πλεονάζον προσωπικό που υπέδειξε κάθε φορέας, αφού βεβαίως είχε τεθεί αυθαίρετα η προϋπόθεση ότι το πλεονάζον προσωπικό δεν θα πρέπει να είναι κάτω από το 10% των εργαζομένων που απασχολούνται στον εκάστοτε φορέα (κατά κύριο λόγο - σε πρώτη φάση - με γνώμονα τη θεμελίωση δικαιώματος - συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου διαστήματος των δύο ετών - για πλήρη σύνταξη). Παράλληλα, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική περίοδο για τη χώρα είναι επιτακτική ανάγκη η διασφάλιση της αγαστής, ευέλικτης και ποιοτικής λειτουργίας του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ώστε να επιτευχθεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, η μείωση της γραφειοκρατίας, η απαρέγκλιτη εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η επίτευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής και φυσικά η διευκόλυνση της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών.


Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς κρίνει το γεγονός ότι η εργασιακή εφεδρεία τίθεται σε εφαρμογή χωρίς να έχει γίνει πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν από τις δρομολογούμενες αποχωρήσεις (η αξιολόγηση των ελλείψεων και η πλήρωση τους θα σχεδιαστεί αφού ολοκληρωθεί η εφεδρεία);
  2. Σε μια περίοδο που η σωστή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών είναι εξαιρετικής σημασίας για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της χώρας, είναι φρόνιμο να τίθεται σε εφαρμογή ο θεσμός της εργασιακής εφεδρείας - χωρίς να λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η διασφάλιση της ποιοτικής και αποτελεσματικής διεκπεραίωσης των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα;
  3. Έχει εφαρμοστεί το εν λόγω μέτρο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Αν ναι, πώς ακριβώς εφαρμόστηκε έτσι ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στη δημόσια λειτουργία;
  4. Πώς κρίνει το γεγονός ότι ενώ τίθενται εκτός εργασίας δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, παράλληλα η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει να διατηρήσει συγκεκριμένες κενές θέσεις (τις εξαιρεί από το νομοθετικό πλαίσιο κατάργησης κενών θέσεων) χωρίς καμία διαφάνεια και αιτιολόγηση;
 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης