Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 -

Αφαίρεση της πρόσβασης των οροθετικών της Ελλάδας σε κοινωνικές παροχές και αναπηρικές συντάξεις

E-mail Εκτύπωση

 

orothetikoi


Με βάση την πρόσφατη δημοσίευση του Αναθεωρημένου Κανονισμού Εκτίμησης Αναπηρίας στην Ελλάδα, ένα μεγάλο μέρος των οροθετικών χάνει την πρόσβασή του σε κοινωνικές παροχές και αναπηρικές συντάξεις, μια και ως δικαιούχοι των συγκεκριμένων προγραμμάτων ορίζονται, πλέον, μόνο όσοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου (CD4 κυττάρων < 200/μ1). Με αυτόν τον τρόπο μια πολύπλοκη και χρόνια ασθένεια με πολλές επιβαρυντικές συνέπειες αντιμετωπίζεται -ως προς την αξιολόγηση του ποσοστού αναπηρίας- εντελώς ελλειπτικά. Δεν λαμβάνονται υπόψη βασικές παράμετροι όπως αυτοί της ηλικίας, της χρονικής διάρκειας που κάποιος είναι φορέας του HIV, των άλλων νοσημάτων που σχετίζονται με τον ιό αλλά και των παρενεργειών από την θεραπεία. Ταυτόχρονα αγνοούνται εντελώς κρίσιμοι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό οι οροθετικοί (κατάθλιψη, ψυχοκοινωνικό στρες, στίγμα, κοινωνική απομόνωση κ.α.) και αποδυναμώνουν σημαντικά την ικανότητά τους να εργαστούν.

Σε μια περίοδο που τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συρρίκνωση της αγοράς εργασίας δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των πολιτών στην απασχόληση, η περικοπή των στοιχειωδών κοινωνικών παροχών στους φορείς του HIV οδηγεί μια μεγάλη μερίδα από αυτούς στη φτώχεια και την εξαθλίωση με απρόβλεπτες συνέπειες για τη πορεία της υγείας τους.

Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς κρίνει την ακολουθούμενη μέθοδο εκτίμησης του βαθμού αναπηρίας των οροθετικών στην Ελλάδα;
  2. Διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία για το πως αξιολογείται ο βαθμός αναπηρίας των φορέων του HIV στα άλλα κράτη-μέλη;
  3. Πώς αξιολογεί το γεγονός ότι η εξέταση των οροθετικών -από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή- πραγματοποιείται από γιατρούς που δεν ειδικεύονται στην HIV λοίμωξη και ποιό είναι το αντίστοιχο καθεστώς εξέτασης στα άλλα κράτη-μέλη;
  4. Προτίθεται να εκδώσει συγκεκριμένες συστάσεις και να προωθήσει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό τρόπο αντιμετώπισης των οροθετικών από τα εθνικά συστήματα κοινωνικής προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης κοινωνική και ασφαλιστική τους κάλυψη;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης