Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Η έκθεση του κλιμακίου της ΔΟΕ για την δρομολογούμενη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

 

sillogikes


Στις απαντήσεις των γραπτών ερωτήσεων Ε-009312/2011 και Ε-009252/2011 που υπεβλήθησαν αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις στην ελληνική αγορά εργασίας και πιο συγκεκριμένα σχετικά με την αποδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου σε κλαδικό επίπεδο και την υπονόμευση της θεσμικής συλλογικής εκπροσώπησης μέσω της νομιμοποίησης "ενώσεων προσώπων" να διαπραγματεύονται ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις αντίστοιχα, δηλώνεται ρητά εκ μέρους της Επιτροπής ότι παρακολουθεί με προσοχή τις συνέπειες των πρόσφατων μέτρων που έχουν ληφθεί στην Ελλάδα αναφορικά με τις λεπτομέρειες των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ότι η Επιτροπή δεσμεύεται να προαγάγει τον κοινωνικό διάλογο και αναγνωρίζει πλήρως τον ρόλο των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα, στη ρύθμιση της αγοράς εργασίας.


Δεδομένου ότι όπως διαφαίνεται στην έκθεση του κλιμακίου της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, το οποίο επισκέφτηκε την Ελλάδα για να διερευνήσει σχετικές καταγγελίες της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης είτε υπονομεύουν ή καταστρατηγούν στην πράξη θεμελιώδη δικαιώματα ευρωπαϊκά κατοχυρωμένα που προστατεύονται και από διεθνείς συμβάσεις, όπως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και ο κοινωνικός διάλογος για την άσκηση πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Έχει λάβει γνώση της εν λόγω έκθεσης και πώς προτίθεται να την αξιολογήσει;
  2. Εφόσον η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας μιλά για καταστρατήγηση του κοινωνικού διαλόγου πώς προτίθεται να δράσει η Επιτροπή έτσι ώστε να διαφυλαχθεί ο κοινωνικός διάλογος στην Ελλάδα;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης