Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Αναγκαία η ενίσχυση και η χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων Πρόνοιας και των Κέντρων Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

 

pronoia

Οι συνεχείς περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες και η ραγδαία μείωση του «κοινωνικού προϋπολογισμού» στην Ελλάδα έχουν δημιουργήσει -εκτός των άλλων- και ένα έντονο πρόβλημα υποχρηματοδότησης για μια μεγάλη μερίδα Ιδρυμάτων Πρόνοιας και Κέντρων Ειδικής Αγωγής, που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Οι συγκεκριμένοι φορείς -κέντρα ημέρας ή οικοτροφεία- συμπληρώνουν με τη δραστηριότητά τους τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στο έργο της υποστήριξης και της καθολικής κάλυψης των ατόμων με σοβαρές και πολλαπλές αναπηρίες. Αυτή η ανεπάρκεια πόρων έχει οδηγήσει, σε πρώτη φάση, στην περιστολή των παρεχόμενων υπηρεσιών ενώ υπονομεύει ευθέως τη συνέχιση της λειτουργίας τους, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την απαραίτητη φροντίδα, δημιουργική απασχόληση και φιλοξενία για περισσότερα από 15 χιλιάδες άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, καθώς οι κρατικές δομές δεν μπορούν να αναλάβουν την περίθαλψή τους. Ταυτόχρονα οι οικογένειες των ΑμεΑ αναγκάζονται, ήδη, να επιβαρυνθούν οικονομικά, μέσω δωρεών, που και αυτές δεν επαρκούν, προκειμένου να στηρίξουν τις εν λόγω δραστηριότητες, στοιχείο που «αλλοιώνει» τον κοινωφελή τους χαρακτήρα.


Σε αυτήν την κατεύθυνση και με δεδομένη την ευρωπαϊκή βούληση για ενίσχυση και προστασία των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, ερωτάται η Επιτροπή;

  1. Ποιο το ποσοστό απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων από την Ελλάδα για την ενίσχυση των δομών φιλοξενίας και περίθαλψης ΑμεΑ και ποιά η κατάταξη της χώρας μας σε επίπεδο ΕΕ στο συγκεκριμένο τομέα;
  2. Προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να αναδειχθούν οι πιο αποτελεσματικές προτάσεις για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών των Ιδρυμάτων, τον τρόπο διαχείρισης και διάθεσης των κονδυλίων (Κεντρική Κυβέρνηση ή Τοπική Αυτοδιοίκηση), καθώς και την εύρεση χρηματοδοτήσεων των συγκεκριμένων φορέων μέσα και από συνέργειες με άλλες δομές;
  3. Προτίθεται να δώσει κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη, ώστε να μην προχωρούν σε άκριτες περικοπές χρηματοδοτήσεων σε τομείς μείζονος κοινωνικής σημασίας και διακηρυγμένους στόχους της Ε.Ε., όπως αυτός της κοινωνικής προστασίας των ΑμεΑ, που, ήδη, έχουν πληγεί καίρια από την δημοσιονομική κρίση;

 alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης