Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Αύξηση της παιδικής κακοποίησης στην Ελλάδα και έντονος ο κίνδυνος δημιουργίας μιας «επιθετικής γενιάς»

E-mail Εκτύπωση

 

paidi


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Εισαγγελίας Ανηλίκων παρατηρείται μια σημαντική και ιδιαίτερα ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων ενδοσχολικής και ενδοοικογενειακής βίας αλλά και γενικότερα κακοποίησης ανηλίκων είτε πρόκειται για σωματική και σεξουαλική είτε για ψυχολογική (παραμέληση, ανεπαρκής σίτιση και στέγαση, ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης, εγκατάλειψη). Η επιστημονική κοινότητα αλλά και σχετικές μελέτες (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 2009) εντοπίζουν μια άμεση συσχέτιση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών με την ανάπτυξη του πολυσήμαντου αυτού φαινομένου και η αύξηση της φτώχειας -ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης- προβάλλει ως βασικός παράγοντας της διόγκωσής του. Οι αρμόδιες αρχές και συγκεκριμένα ο Συνήγορος του Παιδιού κάνουν λόγο για έντονο κίνδυνο δημιουργίας μιας «επιθετικής γενιάς» επικαλούμενοι αφενός την άνοδο της παραβατικότητας των ανηλίκων και αφετέρου πορίσματα αντίστοιχων ερευνών, σύμφωνα με τα οποία η πιθανότητα των κακοποιημένων παιδιών να κακοποιήσουν στο μέλλον τα ίδια τις οικογένειές τους είναι τουλάχιστον 30%.


Με δεδομένο ότι η οικονομική κρίση έχει μετεξελιχθεί σε μια κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση με εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στα πιο ευάλωτα μέρη της κοινωνίας, στα παιδιά, ερωτάται η Επιτροπή;

  1. Διαθέτει στοιχεία για την εξέλιξη του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης στα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης; Αν ναι πώς αυτή απεικονίζεται στατιστικά;
  2. Προτίθεται να εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης, με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου αρχών και δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης;
  3. Προκρίνει τη μετακύλιση ευρωπαϊκών κονδυλίων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των προληπτικών παρεμβάσεων στο οικογενειακό περιβάλλον;
  4. Σκοπεύει να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ώστε να αναδειχθούν οι ενδεδειγμένοι τρόποι λειτουργίας, στελέχωσης και δικτύωσης των δομών αντιμετώπισης του φαινομένου, καθώς σε χώρες όπως η Ελλάδα υπάρχει σοβαρή υστέρηση τόσο στη χρηματοδότηση, όσο και στη συγκρότηση αντίστοιχών μηχανισμών προστασίας;


alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης