Κώστας Πουπάκης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 -

Οι επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων στην ελληνική αγορά εργασίας

E-mail Εκτύπωση

 

ergasia

Η πρόσφατη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων που δρομολογήθηκε στην Ελλάδα, ως απόρροια των διαπραγματεύσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Τρόικα (μεταξύ άλλων η αναστολή του μηχανισμού επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων και της ρήτρας της ευνοϊκότερης διάταξης) έχουν επιφέρει θεαματική αύξηση της υπογραφής ατομικών συμβάσεων στην ελληνική αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονος κίνδυνος καταστρατήγησης κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων καθώς επιδεινώνουν τη θέση των εργαζομένων σε μια σχέση ετεροβαρή όπως είναι η εργασιακή. Με τη θέσπιση, μάλιστα, της δυνατότητας διαπραγμάτευσης σε επιχειρησιακό επίπεδο, ενώσεων προσώπων - που δεν διαθέτουν επαρκή γνώση, συνδικαλιστική και διαπραγματευτική παιδεία - αυξάνονται οι περιπτώσεις παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων και πλήττεται ο θεσμός του κοινωνικού διαλόγου. Ταυτόχρονα, κι ενώ χρειάζεται να αναληφθεί δράση προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, της διατήρησης των θέσεων απασχόλησης, της δημιουργίας νέων καθώς και της διαφύλαξης επαρκούς ασφάλειας και ποιότητας στην εργασία, φαίνεται ότι τα εν λόγω μέτρα και η υλοποίησή τους δεν εξυπηρετεί αυτούς τους στόχους.

Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Διαθέτει στοιχεία για τις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων στην εργασία στις εργασιακές σχέσεις, τον κοινωνικό διάλογο, την ανταγωνιστικότητα της χώρας, τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα ποσοστά ανεργίας και τα επίπεδα φτώχειας;
  2. Πιστεύει ότι απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν να κενά που έχουν δημιουργηθεί στη νομοθεσία λόγω πλημμελούς σχεδιασμού των μεταρρυθμίσεων και για την επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ της ευελιξίας και της ασφάλειας στην αγορά εργασίας;
  3. Πρόκειται να απευθύνει σχετικές συστάσεις στην Ελλάδα αναφορικά με τη λειτουργία και το ρυθμιστικό πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων;


alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης