Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 -

Κουπόνια Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

E-mail Εκτύπωση

 

ekpaidefsi

Τα Κουπόνια Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Education Vouchers) αποτελούν μια πολιτική πρόταση στο χώρο της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα οι υπέρμαχοι της εξατομικευμένης χρηματοδότησης κάνουν λόγο για αναβάθμιση της ποιότητας των φορέων και μείωση του κόστους σπουδών μέσα από την καταπολέμηση της κρατικής γραφειοκρατίας. Στην αντίπερα όχθη, ένα μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι η εφαρμογή της «εκπαιδευτικής επιταγής» -ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικοκοινωνικής κρίσης και υψηλής ανεργίας- αλλοιώνει το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης οδηγώντας στην «εμπορευματοποίηση» της εκπαιδευτικής διεργασίας. Παράλληλα επισημαίνονται οι κίνδυνοι της διαμορφώσης συνθηκών οικονομικής συνδιαλλαγής μεταξύ ιδρυμάτων και εκπαιδευόμενων, της προαγωγής του ατομικισμού σε βάρος της συνεργατικής κουλτούρας και μάθησης, καθώς και της υποχρηματοδότησης των κρατικών δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη συνακόλουθη απαξίωση της δημόσιας παιδείας και την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών (απολύσεις, μειώσεις μισθών, συρρίκνωση ωραρίου απασχόλησης), επικαλούμενοι το παράδειγμα των ΗΠΑ.


Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη την υιοθέτηση ανάλογων πολιτικών, με διάφορες παραλλαγές, από τα κράτη-μέλη, ερωτάται η Επιτροπή:

  • Διαθέτει στοιχεία αξιολόγησης από την εφαρμογή αυτών των πολιτικών στα κράτη-μέλη;
  • Προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών, προκειμένου να αναδειχθούν τα ενδεδειγμένα πεδία παρέμβασης μέσω της «εκπαιδευτικής επιταγής» στη σφαίρα της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης;
  • Διαθέτει στοιχεία για ενδεχόμενη ή μη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στις χώρες της Ε.Ε. που υιοθέτησαν το σύστημα των «vouchers κοινωνικών κριτηρίων», δηλαδή της επιλογής επιδότησης δικαιούχων με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια;
  • Πώς αξιολογεί το γεγονός ότι μια τέτοια μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, έστω και σε περιορισμένο βαθμό, στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης στην Ελλάδα πραγματοποιείται χωρίς τον απαιτούμενο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους;

 

 

Υπoγραφή: Πουπάκης Κωνσταντίνος, Παπανικολάου Γεώργιος

 

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης