Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και μισθολογικό κόστος

E-mail Εκτύπωση

 

aporrithmisi


Ερώτηση του Κ. Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Η Ελληνική κυβέρνηση έχει δρομολογήσει τις τελευταίες εβδομάδες μια σειρά συζητήσεων αναφορικά με τη μείωση του μισθολογικού κόστους στον ιδιωτικό τομέα, καλώντας τους κοινωνικούς εταίρους να ξεκινήσουν τον κοινωνικό διάλογο (όπως προβλέπεται στην Ελλάδα), αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου δεν είναι ικανοποιητικά σε ό, τι αφορά τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την τρόικα, τότε θα προχωρήσει σε παρέμβαση μέσω νομοθετικής πράξης - δημιουργώντας υποψίες υπονόμευσης της ίδιας της φύσης του κοινωνικού διαλόγου. Το μισθολογικό κόστος στην Ελλάδα έχει ήδη μειωθεί κατά 12% με την ενίσχυση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας (σύμφωνα με προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν) χωρίς θετικές επιπτώσεις  στην ανταγωνιστικότητα της χώρας η  οποία μειώνεται. Ταυτόχρονα αυξάνονται τα ποσοστά φτώχειας και ανεργίας δραματικά διογκώνοντας τις κοινωνικές δαπάνες και άρα τις δημόσιες δαπάνες, ενώ διαφαίνεται ότι ένας από τους λόγους μη επίτευξης των στόχων αναφορικά με τα κρατικά έσοδα είναι ο περιορισμός της καταναλωτικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών εξαιτίας της μείωση των εισοδημάτων τους (χωρίς κριτήρια) μέσω της αύξηση της φορολογίας, της μείωσης των μισθών κ.λπ.   


Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

  • Δεδομένου ότι αποτελεί ένα εκ των τριών μερών της τρόικα, έχουν υποβληθεί  από την Τρόικα προτάσεις στην ελληνική κυβέρνηση για μείωση του μισθολογικού κόστους στον ιδιωτικό τομέα και ποιές είναι αυτές;
  • Τα στοιχεία δείχνουν ότι η περαιτέρω μείωση του μισθολογικού κόστους δεν αποτελεί πανάκεια ούτε για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ούτε για την πρόληψη ή και αντιμετώπιση της ανεργίας, αντίθετα φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει σημαντικές κοινωνικές ανισορροπίες - εντείνοντας τα φαινόμενα φτώχειας και υλικής υστέρησης - δεδομένου και του γεγονότος ότι η Ελλάδα δε διαθέτει σύστημα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ποιά η άποψη της Επιτροπής, υπό το πρίσμα αφενός της επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής ΕΕ2020 και αφετέρου της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της οικονομικής βιωσιμότητας;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης