Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης μέσω των διαρθρωτικών ταμείων

E-mail Εκτύπωση

 anergia


Η οικονομική κρίση έχει μετατραπεί, για την ΕΕ, σε κοινωνική κρίση και κρίση της απασχόλησης. Σε αυτή την κατεύθυνση, και δεδομένων των υψηλών ποσοστών ανεργίας που σημειώνουν κάποια κράτη μέλη, αλλά και του ευρωπαϊκού μέσου όρου που δεν παρουσιάζεται ικανοποιητικός, η ΕΕ στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την ερχόμενη δεκαετία "Ευρώπη 2020", φαίνεται να θέτει ιδιαίτερα υψηλούς στόχους για την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης γενικότερα. Κεντρικό μοχλό σε αυτή την προσπάθεια τόνωσης της απασχόλησης - μέσω ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης  (ενίσχυσης της πρόσβασης στην κατάρτιση και την εκπαίδευση,  δημιουργίας νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, αποτελεσματική αντιμετώπισης και πρόληψης της ανεργίας κ.λπ.), διαδραματίζουν τα διαρθρωτικά ταμεία και πιο συγκεκριμένα τα κονδύλια που διατίθενται για τη συγχρηματοδότηση πολιτικών που εξυπηρετούν αυτό το στόχο. Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πόσα χρήματα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό διατέθηκαν  για την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης για το 2011; Πόσα από αυτά τα χρήματα τελικώς χρησιμοποιήθηκαν και πόσα έμειναν αδιάθετα; Με ποιό τρόπο θα αξιοποιηθεί το αδιάθετο ποσό;
  2. Ποιά τα ποσοστά απορροφητικότητας των κρατών μελών αναφορικά με κονδύλια που σχετίζονται με την προαγωγή της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας; Πού οφείλονται οι διαφορές που παρουσιάζουν;
  3. Δεδομένου ότι κάποια κράτη μέλη όπως η Ελλάδα παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας, υπήρξε η πρέπουσα αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και αν όχι για ποιό λόγο;
  4. Ποιά πιστεύει η Επιτροπή ότι αποτελούν προσκόμματα για την αποτελεσματική και επαρκή αξιοποίηση των σχετικών κονδυλίων; Προτίθεται να συνδράμει τα κράτη μέλη και με ποιό τρόπο ώστε να βελτιώσουν τα ποσοστά απορροφητικότητάς τους;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης