Κώστας Πουπάκης

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 -

Διόγκωση της εισφοροδιαφυγής στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

 

kouremaxreous


Η εισφοροδιαφυγή, ολική ή μερική αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, αποτελεί μια από τις βασικότερες πηγές για την παθογένεια του ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος υπονομεύοντας άμεσα τόσο την κοινωνική του επάρκεια όσο και την προοπτική της βιωσιμότητάς του. Ταυτόχρονα επεκτείνεται σε κάθε πεδίο των δημοσίων οικονομικών είτε με την επακόλουθη φοροδιαφυγή είτε μέσω του αποπροσανατολισμού των κοινωνικών δαπανών επιφέροντας σημαντικά πλήγματα σε κάθε προσπάθεια για την επίτευξη της δημοσιονομικής ισορροπίας.

 

Σε πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ειδική Υπηρεσία Ελέγχων Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ -μέσω της διενέργειας ειδικών δειγματοληπτικών ελέγχων σε επιχειρήσεις- το ύψος της εισφοροδιαφυγής στην Ελλάδα για το 2011 εκτιμήθηκε στο 30% αυξημένο κατά 5% σε σχέση με το 2010. Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

  • Διαθέτει στατιστικά στοιχεία για το ποσοστό της εισφοροδιαφυγής και τη διακύμανσή του την τελευταία διετία  στα κράτη μέλη;
  • Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΠΕΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το 40% των ανασφάλιστων απασχολούμενων είναι αλλοδαποί. Υπάρχει κάποια μελέτη ή εκτίμηση σχετικά με τη διάρθρωση (ημεδαποί-αλλοδαποί) της εισφοροδιαφυγής τόσο σε εθνικό όσο και σε συνολικότερο ενωσιακό επίπεδο;
  • Με δεδομένη τη δυσχερή δημοσιονομική κατάσταση πολλών κρατών μελών προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ώστε να αναδειχθούν οι πιο ενδεδειγμένες λύσεις για την καταπολέμηση του εν λόγω φαινομένου;
  • Σκοπεύει να αναλάβει περαιτέρω δράσεις για την ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση της ασφαλιστικής κουλτούρας του κόσμου της εργασίας;

alt

 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης