Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Κατάργηση του αφορολογήτου ορίου των 30.000€ για την πρώτη τριετία ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων από νέους έως 35 ετών

E-mail Εκτύπωση

 

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων αποτελεί αναμφίβολα βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και την καταπολέμηση της ανεργίας. Οι νέοι έως 34 ετών έχουν πληγεί ιδιαίτερα -περισσότερο από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα- από τις δυσμενείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας. Στην Ελλάδα η πρόσβασή τους στην απασχόληση δυσχεραίνεται καθημερινά και η ανεργία διογκώνεται αγγίζοντας δυσθεώρητα ύψη (Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον Ιούνιο του 2011: 43.3% για 15-24, 22.6% για 25-34). Η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου «Πολυνομοσχεδίου» και με καθαρά εισπρακτική λογική προτείνει την κατάργηση του αφορολογήτου ορίου έως 30.000€ για την πρώτης τριετία ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων από νέους έως 35 ετών και μάλιστα με αναδρομική ισχύ (από 1/1/2011), γεγονός που αφενός υπονομεύει τη βιωσιμότητα των ήδη υπαρχόντων νεανικών επιχειρήσεων επιφέροντας δυσμενή δημοσιονομικά αποτελέσματα και αφετέρου αποτρέπει την ίδρυση νέων.


Με δεδομένο ότι η ενδυνάμωση της νεανικής επιχειρηματικότητας συνιστά κεντρικό ζητούμενο της πολιτικής της Ε.Ε. συνδυάζοντας αποτελεσματικά την αξιοποίηση του νεανικού πνευματικού κεφαλαίου με την καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία, ερωτάται η Επιτροπή:

  • Πώς κρίνει την κατάργηση του ενεργητικού αυτού φορολογικού κινήτρου, που αποδυναμώνει μια ακόμη αναπτυξιακή διέξοδο των νέων έως 34 ετών και εντείνει τόσο την ανεργία όσο και την υφεσιακή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας;
  • Συνάδει το συγκεκριμένο μέτρο με το διακηρυγμένο στόχο της ΕΕ για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων -τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας- καθώς οι νέοι έως 34 ετών στη συντριπτική τους πλειοψηφία προχωρούσαν στην ίδρυση αυτής της κατηγορίας των επιχειρήσεων;
  • Πώς αξιολογεί την επίδραση αυτού του είδους των περιοριστικών πολιτικών στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για τον περιορισμό της «διαρροής εγκεφάλων»;
  • Ποιό είναι το σχετικό φορολογικό καθεστώς που ακολουθείται στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, υπάρχουν ελαφρύνσεις ή απαλλαγές που έχουν αξιολογηθεί θετικά ως προς την τόνωση της νεανικής επιχειρηματικότητας; Αν ναι, προτίθεται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης