Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 -

Συγχώνευση ΕΟΦ-ΕΦΕΤ

E-mail Εκτύπωση

Ύστερα από έκθεση της ανεξάρτητης Ομάδας Εργασίας Ειδικών Εμπειρογνωμόνων στον Τομέα της Υγείας, η ελληνική Κυβέρνηση με την πρόφαση της εξοικονόμησης εσόδων προτίθεται να προβεί στη συγχώνευση  του ΕΟΦ (Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων) και των θυγατρικών του με τον ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) και πιθανώς ορισμένων τμημάτων του Γενικού Χημείου του Κράτους σε έναν ενιαίο Οργανισμό που θα έχει την ρυθμιστική ευθύνη στους τομείς του φαρμάκου και της διατροφής. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΟΦ είναι αυτοχρηματοδοτούμενος, αυτόνομος Κρατικός Οργανισμός υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, καθώς τα λειτουργικά έξοδα και η μισθοδοσία των υπαλλήλων του δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό διότι καλύπτεται από έσοδα που προέρχονται από τα τέλη των φαρμακευτικών βιομηχανιών, τα οποία είναι ανταποδοτικά.  


Δεδομένου ότι τα 27 κράτη-μέλη διαθέτουν όλα έναν Οργανισμό Φαρμάκων και κανείς από αυτούς τους Οργανισμούς δεν καλύπτει τον τομέα των τροφίμων και
Δεδομένου ότι το μοντέλο οργάνωσης στον τομέα του φαρμάκου και των τροφίμων στην ΕΕ δομείται με την ύπαρξη δύο ξεχωριστών φορέων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (European Medicines Agency – EMA) και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των τροφίμων (European Food Safety Agency EFSA)


Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς κρίνει την επικείμενη συγχώνευση των εν λόγω Οργανισμών; Πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο από το ελληνικό δημόσιο, καθώς είναι ασυμβίβαστη με την Ευρωπαϊκή πρακτική;
  2. Δεδομένου ότι το νομοθετικό πλαίσιο των φαρμάκων είναι τελείως διαφορετικό από αυτό των τροφίμων καθώς το πρώτο αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, ενώ το δεύτερο αφορά κυρίως την ασφάλεια, πιστεύει ότι με την εν λόγω συγχώνευση θα εξασφαλισθεί η ποιότητα στις υπηρεσίες;
  3. Aπο μια τέτοια συνένωση θεωρεί η Επιτροπή ότι προάγονται ή επιβραδύνονται οι Κοινοτικές διαδικασίες Αμοιβαίας έγκρισης φαρμακευτικών προϊόντων με αμοιβαία (Mutual Recognition Procedure, MRP) ή Αποκεντρωμένη Διαδικασία  (Decentralised Procedure  DCP);

 alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης