Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Αποδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου σε κλαδικό επίπεδο

E-mail Εκτύπωση

 

Κατά την πρόσφατη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τους εκπροσώπους της Τρόικα συμφωνήθηκε η αναστολή της επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων σε επιχειρήσεις του αντίστοιχου επαγγελματικού κλάδου που δε συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα τα οποία έλαβαν μέρος στις εν λόγω διαπραγματεύσεις. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι κλαδικές συμβάσεις υπογράφονται από ομοσπονδίες εργαζομένων και αντίστοιχες εργοδοτικές οργανώσεις και θεσπίζουν τις συνθήκες εργασίας καθώς και τις αμοιβές του κλάδου, έχοντας ως σημείο αναφοράς την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θέτει τα κατώτατα όρια αμοιβών και συνθηκών εργασίας για το σύνολο του ελληνικού εργατικού δυναμικού (οι κλαδικές συμβάσεις δε δύνανται βάσει νόμου να προβλέπουν όρους δυσμενέστερους από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και κατά κανόνα προβλέπουν ευνοϊκότερους  όρους). Μέχρι στιγμής όταν υπογράφεται μια κλαδική σύμβαση, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, επεκτείνεται η ισχύς της στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου.


Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Η εν λόγω απόφαση συνάδει με την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία; Πώς θα διαφυλαχθεί ο υγιής ανταγωνισμός αν σε ένα κλάδο ισχύουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά για τις επιχειρήσεις και συγκρίσιμοι εργαζόμενοι εντός του κλάδου αμείβονται διαφορετικά;   
  2. Δεδομένου ότι με αυτό τον τρόπο προωθείται εμμέσως η αποχή των εργοδοτών (και δη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) από τα αντίστοιχα εθνικά συλλογικά όργανα (αφού κάτι τέτοιο τους δίνει την ευκαιρία να καταβάλλουν αμοιβές λιγότερες από τις προβλεπόμενες στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις σε περίοδο βαθειάς ύφεσης) και κατ' επέκταση η παραίτηση από την έκφραση προβληματισμών και την ανάληψη συλλογικών δράσεων για σημαντικά ζητήματα, ποιός πιστεύει η Επιτροπή ότι θα είναι ο αντίκτυπος στην εκπροσώπηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους αντίστοιχους επίσημους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους, και επομένως στις διαδικασίες διαβούλευσης;

 alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης