Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Υπονόμευση της θεσμικής συλλογικής εκπροσώπησης μέσω της νομιμοποίησης «ενώσεων προσώπων» να διαπραγματεύονται ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις

E-mail Εκτύπωση

 

Στην τελευταία (3 Οκτωβρίου 2011) συνάντηση των εκπροσώπων της Τρόικας με τον Έλληνα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συμφωνήθηκε η δυνατότητα σύστασης «ενώσεων προσώπων» προκειμένου να διαπραγματευθούν ειδικές επιχειρησιακές συμβάσεις σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ή δεν μπορούν να έχουν λόγω μικρού αριθμού εργαζομένων (απαιτούνται 21 άτομα-μέλη για την ίδρυση  σωματείου) επιχειρησιακό σωματείο. Μέχρι σήμερα στις επιχειρήσεις αυτές, την πλευρά των εργαζομένων στη σχετική διαπραγμάτευση αναλάμβανε το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο ή η αντίστοιχη ομοσπονδία διασφαλίζοντας με επάρκεια και αποτελεσματικότητα την εκπροσώπησή τους. Η επιχειρούμενη, λοιπόν, υποκατάσταση της θεσμικής συλλογικής εκπροσώπησης από ένα άτυπο σύνολο ατομικών δηλώσεων -όπως είναι οι ενώσεις προσώπων- διαταράσσουν την ομαλή διεξαγωγή και την κοινωνική διάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με απρόβλεπτες συνέπειες στους μισθούς, τα θεσμικά δικαιώματα και την ποιότητα των συνθηκών εργασίας. Ταυτόχρονα δημιουργούνται συνθήκες νόθευσης της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, καθώς οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αδύναμη θέση και υπό τον φόβο της απόλυσης είναι πιθανόν να συναινούν σε συμφωνίες με μοναδικό στόχο τη συνεχή μείωση του εργασιακού κόστους, γεγονός που δύναται να επιφέρει μεγάλες αποκλίσεις σε αμοιβές και όρους εργασίας για εργαζόμενους ιδίων ειδικοτήτων και κλάδων.


Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:

  • Πώς αξιολογεί την συγκεκριμένη απόφαση που αποδυναμώνει την εργατική πλευρά και υπονομεύει τη συλλογική αυτονομία, με δεδομένη και τη σαφή θέση του κυρίου Επιτρόπου ότι η νομοθεσία πρέπει να διασφαλίζει συμβάσεις εργασίας με μεγαλύτερα ποσοστά προστασίας;
  • Πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της εκπροσώπησης των εργαζομένων από άτομα χωρίς καμία συνδικαλιστική επιμόρφωση και κουλτούρα, την ώρα που η συνδικαλιστική εκπαίδευση θεωρείται βασικό εχέγγυο για την επιτυχή και κοινωνικά επωφελή έκβαση των συλλογικών διαπραγματεύσεων;
  • Πώς εξασφαλίζεται η διακηρυγμένη πρόθεση της Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, όταν με τη συγκεκριμένη απόφαση μετατρέπεται μια συλλογική διαδικασία σε «κλειστή συμφωνία» μεταξύ προσώπων, στοιχείο που υποβαθμίζει τον καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση ενός υγιούς πλαισίου επιχειρηματικότητας με κοινωνική και εργασιακή ειρήνη;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης