Κώστας Πουπάκης

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 -

Αύξηση ανεργίας των νέων και κίνδυνος μακροχρόνιας ανεργίας

E-mail Εκτύπωση

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ «Προοπτικές απασχόλησης», κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011, το ποσοστό ανεργίας των νέων (ηλικίας 15-24 ετών) είχε διαμορφωθεί στο 17,4 % στη ζώνη του ΟΟΣΑ, έναντι του 7 % για τους ενήλικες (ηλικίας 25 ετών και άνω). Γενικότερα, προκύπτει ότι οι νέοι που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης αποτελούν μία ομάδα που διατρέχει υψηλό κίνδυνο περιθωριοποίησης και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, ο οποίος οξύνεται όσο περισσότερο παραμένουν μακριά από το χώρο εργασίας(1). Σύμφωνα με κοινή δήλωση του ΟΟΣΑ και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 10 εκατομμύρια δουλειές λείπουν ακόμη στις χώρες του G20 για να ανακτήσουν το επίπεδο απασχόλησης που είχαν πριν από την κρίση και η έλλειψη απασχόλησης ενδέχεται να αυξηθεί στα 40 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2012, αν ο τωρινός χαμηλός ρυθμός αύξησης της απασχόλησης, ύψους 0,8 %, συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά(2). Σε δεινή θέση βρίσκονται οι υπερχρεωμένες χώρες, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ελλάδας όπου, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ(3), η ανεργία των νέων (ηλικίας 15-24 ετών) το 2010, το έτος κατά τη διάρκεια του οποίου εγκρίθηκε το πρώτο μνημόνιο συνεννόησης με την ΕΕ και το ΔΝΤ, έφτασε στο 32,9 %, το τρίτο δηλαδή υψηλότερο ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ μετά την Ισπανία (41,6 %) και τη Σλοβακία (33,6 %), από αντίστοιχο επίπεδο 22,1 % το 2008. Ερωτάται η Επιτροπή:

 

 

  1. Ποια μέτρα έχει λάβει για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων που σχετίζονται με την ανεργία των νέων; Πώς κρίνει τους κινδύνους κοινωνικού αποκλεισμού και σε ποιο βαθμό συνδέονται με την οικονομική κρίση;
  2. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες της προκειμένου να βελτιωθεί η αντιστοίχιση μεταξύ των δεξιοτήτων που αποκτούν οι νέοι στο σχολείο, τις επαγγελματικές σχολές και το πανεπιστήμιο και αυτών που απαιτούνται στην αγορά εργασίας;
  3. Πώς μπορεί να συνδυαστεί η προσπάθεια των κρατών μελών για δημοσιονομική εξυγίανση με μία στρατηγική για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των νέων στην αγορά εργασίας; Υπάρχουν καλές πρακτικές προς αξιοποίηση;
  4. Ποια είναι τα ενδεχόμενα οφέλη της επιμήκυνσης της διάρκειας των δικτύων κοινωνικής ασφάλειας;
  5. Πώς κρίνει το American Jobs Act του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών; Σκέπτεται να προτείνει ένα φιλόδοξο και συγκροτημένο σχέδιο μεγαλύτερης εμβέλειας και αξιώσεων από τις μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες πολιτικές και προγράμματα;

 

 

 

(1) http://www.oecd.org/document/46/0,3746,en_2649_34747_40401454_1_1_1_1,00.html
(2) http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/statements-and-speeches/WCMS_163854/lang--en/index.htm
(3) http://www.oecd-ilibrary.org/employment/youth-unemployment-rate_20752342-table2

 

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης