Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Νέα φορολογικά μέτρα στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις, στο πλαίσιο της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, διαφαίνεται η πρόθεση της Κυβέρνησης να αποσυνδέσει τις αποδείξεις από το αφορολόγητο εισόδημα και να τις συνδέσει με το διαθέσιμο εισόδημα. Πιο συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση προτίθεται να επιβάλει στους πολίτες την καταβολή αποδείξεων ύψους ενός συγκεκριμένου ποσοστού του φορολογητέου εισοδήματος (50% κατά μέσο όρο), προβλέποντας την επιβολή χρηματικής ποινής σε περίπτωση που δηλώνεται λιγότερη κατανάλωση από την προβλεπόμενη. Ταυτόχρονα εξετάζεται το ενδεχόμενο να καλούνται οι έλληνες φορολογούμενοι στη φορολογική δήλωση να ισοσκελίσουν το ετήσιο εισόδημα τους με τις δαπάνες της χρονιάς και τυχόν καταθέσεις, απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, μετοχές κτλ προβλέποντας πάλι χρηματική ποινή σε περίπτωση που αυτό δεν τηρείται.


Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς κρίνει η Επιτροπή την πρόθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης να επιβάλει ελάχιστο όριο ετήσιας κατανάλωσης; Πιστεύει ότι ένα τέτοιο μέτρο λειτουργεί σε βάρος της αποταμίευσης και των επενδύσεων; Ισχύει κάτι αντίστοιχο σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη;
  2. Εφαρμόζεται σε άλλα κράτη μέλη ο υποχρεωτικός ισοσκελισμός δαπανών και εισοδημάτων στη φορολογική δήλωση; Θεωρεί η Επιτροπή ότι το εν λόγω φορολογικό μέτρο και η προβλεπόμενη επιβολή προστίμων στερούν από τους έλληνες πολίτες το δικαίωμα να διαθέσουν το εισόδημά τους όπως πραγματικά επιθυμούν;

 alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης