Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 -

"Ασυνήθιστες" ώρες εργασίας και συναφείς κίνδυνοι

E-mail Εκτύπωση

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας(1), που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο 2011, οι εταιρείες που εφαρμόζουν «ασυνήθιστες» ώρες εργασίας (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, τα Σαββατοκύριακα κ.λπ.) και μεταβλητά ωράρια αντιμετωπίζουν προβλήματα που αφορούν τα κίνητρα για εργασία, την κινητικότητα του προσωπικού και την υγεία των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, από την έρευνα προκύπτει ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν περισσότερες ασθένειες και απουσίες από τη δουλειά, μεγαλύτερα προβλήματα κατά την αναζήτηση εργασίας, συχνότερη πρόωρη συνταξιοδότηση, ενώ η οικονομική αποζημίωση αποδεικνύεται δυσανάλογη και ανεπαρκής.


Με δεδομένα τα πορίσματα της έρευνας αυτής η Επιτροπή ερωτάται:

 

  1. Πώς σχολιάζει τα συμπεράσματα αυτά και πώς τα αξιοποιεί; Διαθέτει σχετικές μελέτες ανά κράτος μέλος;
  2. Έχει κινήσει διαδικασίες για παρόμοιες περιπτώσεις στις οποίες παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία;
  3. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει προκειμένου να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα;
  4. Διαθέτει στοιχεία για το εάν επηρεάζονται ιδιαίτερα οι γυναίκες από τέτοιου είδους ωράρια με δεδομένο ότι καταβάλλουν επιπρόσθετη προσπάθεια για την εξισορρόπηση της οικογενειακής και της εργασιακής τους ζωής;

 

 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1106010s/tn1106010s.htm

 

 

 alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης