Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Δραστηριότητες

Ελλάδα - ενίσχυση τουρισμού από την ΕΕ
Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

Δεδομένου ότι η φετινή θερινή τουριστική περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για όλα τα Μεσογειακά κράτη μέλη και ειδικότερα για την Ελλάδα και λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη Συνθήκη της Λισαβόνας έχει τεθεί συγκεκριμένη νομική ...

>> Περισσότερα...
Αύξηση τιμολογίων ρεύματος στην Ελλάδα
Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010

Το 2011 προβλέπεται στην Ελλάδα μεγάλη αύξηση στα τιμολόγια οικιακού, αγροτικού και βιομηχανικού ρεύματος στο πλαίσιο της εφαρμογής σχετικής κοινοτικής οδηγίας σύμφωνα με την οποία το κόστος πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος ...

>> Περισσότερα...
Εξάλειψη του φαινομένου της παιδικής εργασίας
Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας (12 Ιουνίου), και σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τα εργαζόμενα ανήλικα παιδιά ανά τον κόσμο αγγίζουν τα 215 εκατομμύρια, εκ των οποίων τ...

>> Περισσότερα...
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εργασία και Καταναλωτική κουλτούρα
Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Σύμφωνα και με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εργασία και την απασχόληση αποτελεί θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο παρατηρείται έντονη προσπάθεια και λήψη πρωτοβουλ...

>> Περισσότερα...
Η επανακατάρτιση και ο επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός ως μέσο αντιμετώπισης της ανεργίας
Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες στις αγορές εργασίας των Κρατών-Μελών. Οι προσπάθειες ανάσχεσης της κρίσης στην απασχόληση τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο αποδείχθηκαν ανεπαρκεί...

>> Περισσότερα...
Προστασία πολιτών κατά τη θερινή περίοδο
Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2010

O απολογισμός θυμάτων πνιγμού σε οργανωμένους χώρους και ειδικά σε αυτούς που έχουν πρόσβαση κυρίως παιδιά (πχ. οργανωμένες παραλίες, κατασκηνώσεις, πισίνες ξενοδοχείων και παιδότοποι) είναι κάθε χρόνο τραγικός. Βασική αιτί...

>> Περισσότερα...
Δείκτες αξιολόγησης για την ενσωμάτωση των μεταναστών στα κράτη μέλη
Πέμπτη, 27 Μαίου 2010

Είναι γεγονός ότι η μετανάστευση συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στο σημερινό πλαίσιο της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης και δημογραφικής αλλαγής, η επιτυχής ενσωμάτωση των μεταναστών σ...

>> Περισσότερα...
Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων αποδείξεων και προστασία καταναλωτικού προφίλ
Τετάρτη, 19 Μαίου 2010

Το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών προωθεί αυτή την περίοδο νομοσχέδιο που αφορά στην υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις και φορολογούμενου...

>> Περισσότερα...
Ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ
Τετάρτη, 12 Μαίου 2010

Σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ διαφαίνεται ότι το 2009, ένας στους τρεις καταναλωτές στην Ευρώπη αγόρασαν τουλάχιστον ένα προϊόν επιγραμμικά, αλλά ότι μόνο 7% των ευρωπαίων καταναλωτών έχουν το...

>> Περισσότερα...
Προστασία καταναλωτών από παραπλανητικές διαφημίσεις δανεισμού
Παρασκευή, 07 Μαίου 2010

Εν μέσω οικονομικής ύφεσης αυξάνονται επικίνδυνα τα φαινόμενα επιτήδειων που εκμεταλλεύονται τη δυσχερή οικονομική κατάσταση των πολιτών και την ανάγκη τους για ρευστότητα προφασιζόμενοι ότι παρέχουν άμεσα δάνεια με δόσ...

>> Περισσότερα...
Διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία ως κεντρικός άξονας για μια αειφόρο και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία
Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Παρά την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας και τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη διασφάλιση ποιότητας στην εργασία, ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων, σημαντικό μέρος των οπ...

>> Περισσότερα...
Διασφάλιση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τους εργαζόμενους σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης
Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Η ευρεία και άναρχη επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και η εκτεταμένη διάδοση της υποαπασχόλησης, με όχημα την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία έχει μετεξελιχ...

>> Περισσότερα...
Αντιμετώπιση του φαινομένου της παραποίησης/απομίμησης
Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Είναι γεγονός ότι στην Ευρώπη, η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία έχουν δραματικές και επιζήμιες επιπτώσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, μπορούν δε να γίνουν ακόμη προβληματικότερες, λόγω της πρόσφατης οικονο...

>> Περισσότερα...
Η Δια Βίου Εκπαίδευση ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης, καταπολέμησης της ανεργίας και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής
Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Σε μια περίοδο που το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και η κοινωνική συνοχή απειλούνται από τα υψηλότατα ποσοστά ανεργίας, με ανησυχητικά ανοδικές τάσεις, τη ραγδαία αύξηση της φτώχειας και της περιθωριοποίησης, η δια βίου εκπ...

>> Περισσότερα...
Τήρηση των νόμων και προστασία ασφαλισμένων σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας ασφαλιστικών εταιρειών
Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Έξι μήνες μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μιας εκ των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών στην ελληνική αγορά (ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ), χιλιάδες ασφαλισμένοι καταναλωτές του κλάδου Ζωής και Υγείας παραμένουν ακόμα εκτεθειμ...

>> Περισσότερα...
Καταγραφή και καταπολέμηση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας στην Ευρώπη των 27
Πέμπτη, 08 Απριλίου 2010

Το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας όχι μόνο δεν υποχωρεί αλλά λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, γεγονός στο οποίο έχουν συντελέσει εξελίξεις όπως η αυξημένη ζήτηση για οικιακές υπηρεσίες λόγω της δημογραφικής και κοι...

>> Περισσότερα...
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά και έλλειψη καλλιέργειας κουλτούρας δανεισμού
Πέμπτη, 08 Απριλίου 2010

Είναι φανερό ότι η έλλειψη καλλιέργειας κουλτούρας υπεύθυνου τραπεζικού δανεισμού δημιουργεί μια ακόμη επιβαρυντική παράμετρο στην ήδη προβληματική σχέση μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και καταναλωτών-εργαζομένων. ...

>> Περισσότερα...
Στόχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25-26/03/2010) για αύξηση της απασχόλησης
Τετάρτη, 07 Απριλίου 2010

Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (25-26/03/2010) μεταξύ άλλων τέθηκε ο στόχος της αύξησης της απασχόλησης γυναικών και ανδρών ηλικίας 20-64 ετών στο 75%, μέσω της αύξησης της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασία...

>> Περισσότερα...
Διασφάλιση θέσεων εργασίας μέσα από την ενίσχυση της χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Η επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης πολλών κρατών-μελών της ΕΕ, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχει οδηγήσει ή θα οδηγήσει μελλοντικά σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής τους ικανότητας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται έ...

>> Περισσότερα...
Υγιεινή διατροφή ευρωπαίων μαθητών
Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Αυτή την περίοδο, στις ΗΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία υγιεινής διατροφής και κατά της παιδικής παχυσαρκίας στοχεύοντας παράλληλα στη βελτίωση των προϊόντων μεγάλων εταιρειών και την αναβάθμιση των σχολικών κυλικείων...

>> Περισσότερα...
Δυνατότητα δανεισμού των Κρατών Μελών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για δαπάνες κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα
Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας των κρατών-μελών της Ε.Ε., μέσα από τη μείωση των δημοσίων δαπανών έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και την περαιτέρω διεύρυνση των κοινωνικών και εκπαι...

>> Περισσότερα...
Προστασία καταναλωτών από μολυσμένα με βακτήρια πουλερικά
Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων (ESFA) ανέφερε πρόσφατα σε έκθεσή της ότι το 75,8% των πουλερικών που βγαίνουν από τα ευρωπαϊκά σφαγεία είναι μολυσμένα με καμπυλοβακτηρίδια, ενώ το 15,7% είναι μολυσμένα και με σαλμονέλες...

>> Περισσότερα...
Αύξηση του κινδύνου φτώχειας για τις πολύτεκνες οικογένειες
Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Η διεθνής οικονομική κρίση και η λήψη μέτρων για την έξοδο από αυτή, έχουν προφανώς επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο των ευρωπαίων πολιτών και αυξάνουν τον κίνδυνο της φτώχειας, πλήττοντας την οικονομική δυναμική της μέσης κα...

>> Περισσότερα...
Προστασία καταναλωτών από παράνομες χρεώσεις sms
Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Αυξάνονται διαρκώς τα κρούσματα και οι καταγγελίες για παραπλάνηση καταναλωτών σε σχέση με παράνομες χρεώσεις SMS μηνυμάτων.Μέσα από διαφημιστικά "banners" σε ιστοσελίδες ή αναδυόμενα παράθυρα ποικίλου περιεχομένου, οι ενδιαφε...

>> Περισσότερα...
Προστασία ασφαλισμένων και εργαζομένων σε σχέση με την αναστολή λειτουργίας ασφαλιστικών εταιρειών
Δευτέρα, 08 Φεβρουαριου 2010

Τον προηγούμενο Σεπτέμβριο μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες η “ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ” έκλεισε αφήνοντας μέχρι και σήμερα εκτεθειμένους περισσότερους από 250.000 ασφαλισμένους και εκατοντάδες ανέργους πρώη...

>> Περισσότερα...
Παράνομες πρακτικές εταιρειών ενημέρωσης και διαπραγμάτευσης για ληξιπρόθεσμες οφειλές εις βάρος των αρχών προστασίας του καταναλωτή
Παρασκευή, 05 Φεβρουαριου 2010

Το ζήτημα των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές και κυρίως τραπεζικές συναλλαγές αποκτά ολοένα και πιο σοβαρές διαστάσεις εν μέσω οικονομικής κρίσης και ειδικά για τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Κατ’ επέκταση, εν...

>> Περισσότερα...
Οριζόντια σύμπραξη στον κλάδο των ιχθυοκαλλεργειών εις βάρος των καταναλωτών
Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Για πέντε από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ιχθυοκαλλιέργειας η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού εισηγήθηκε ότι διέπραξαν το αδίκημα οριζόντιας σύμπραξης κατά παράβαση των διατάξεω...

>> Περισσότερα...
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και αντιμετώπιση της φτώχειας
Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Με δεδομένο ότι σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και κρίσης, οι άνεργοι αλλά και οι χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσχέρειες στη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Η κινητ...

>> Περισσότερα...
Οικονομική στήριξη και ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εισοδηματικά ασθενέστερων ομάδων
Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Σύμφωνα με τα πορίσματα του συνόλου των σχετικών ερευνών και μελετών, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και κρίσης, τα ασθενέστερα εισοδηματικά κοινωνικά στρώματα-άνεργοι, χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι-αντιμετωπίζουν με...

>> Περισσότερα...
Επιτόκιο Ε.Κ.Τ. εν μέσω χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης σε βάρος των καταναλωτών
Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την απόφασή της να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 1% προκειμένου να βοηθήσει την ανάκαμψη της οικονομίας. Σύμφωνα ωστόσο με τις μέσες εκτιμήσεις αναλυτών ...

>> Περισσότερα...
 
Σελίδα 13 από 14

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης