Κώστας Πουπάκης

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 -

Πληροφορίες: Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.