Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Κ. Πουπάκης: “Χρέος της Ευρώπης να εγκαταλείψει τα «ευχολόγια» και να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης”

E-mail Εκτύπωση

 

260px-European-parliament-strasbourg-inside


Κ. Πουπάκης: “Χρέος της Ευρώπης να εγκαταλείψει τα «ευχολόγια» και να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις

για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης”

Πρέπει να αποδειχθεί ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν είναι ένας κεκαλυμμένος εκβιασμός

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Ετήσιας Επισκόπησης για την Ανάπτυξη 2012, θέτει τις βασικές προτεραιότητας της χρονιάς στους τομείς της οικονομίας, της απασχόλησης, των κοινωνικών πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων, καλώντας τα Κράτη Μέλη να υιοθετήσουν πρωτοβουλίες με σκοπό:

  • τη δρομολόγηση φιλικών προς την ανάπτυξη οικονομικών πολιτικών,
  • την αποκατάσταση της κανονικής χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία,
  • την προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας,
  • την καταπολέμηση της ανεργίας και των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης,
  • και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

 

Με κεντρικό διακύβευμα την επιτάχυνση των προσπαθειών για την επάνοδο της Ευρώπης στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, την ενίσχυσης της ποιοτικής απασχόλησης, την καταπολέμηση της ανεργίας και την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ψηφίστηκε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση πρωτοβουλίας αναφορικά με την Απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της Ετήσιας Επισκόπησης για την Ανάπτυξη.

 

Σε αυτήν την κατεύθυνση και με κύριο άξονα την προώθηση της άποψης ότι μόνο αναπτυξιακές, κοινωνικά συνεπείς και υπεύθυνες πολιτικές μπορούν να αποτελέσουν το αντίδοτο στην ύφεση που απειλεί την Ελλάδα αλλά και την Ένωση γενικότερα, ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης κατέθεσε σειρά τροπολογιών που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων ότι:

  • θα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο των πολιτικών εκείνες οι μεταρρυθμίσεις που προάγουν ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μέσο-μακροπρόθεσμα, με τα Κράτη Μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων κατά την εφαρμογή των φορολογικών μεταρρυθμίσεων,
  • οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας θα πρέπει να εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή προάγοντας την ποιότητα στην απασχόληση, με σεβασμό στις εθνικές παραδόσεις κοινωνικού διαλόγου,
  • τα Κράτη Μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τα διαρθρωτικά ταμεία με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της διαρθρωτικής και μακροχρόνιας ανεργίας, και
  • τα Κράτη Μέλη δεν θα πρέπει να επιτρέψουν στα μέτρα λιτότητας να θέσουν υπό αμφισβήτηση πολιτικές φιλικές προς την ανάπτυξη, αλλά αντίθετα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αναπτυξιακά κονδύλια για την εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση, την έρευνα και την καινοτομία.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής δήλωσε σχετικά: “Σε μια περίοδο που η Ευρώπη σχεδιάζει το αναπτυξιακό της μέλλον, η χώρα μας βρίσκεται εγκλωβισμένη στις «συμπληγάδες» μιας βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης, που το 2011 άγγιξε το 7%. Στην Ελλάδα του ενός εκατομμυρίου ανέργων, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η δημοσιονομική ισορροπία δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αναπτυξιακές πολιτικές ενώ η οικονομική ανάκαμψη είναι ανέφικτη χωρίς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η Ε.Ε. έχει χρέος να εγκαταλείψει τα «ευχολόγια» και να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης χωρίς «εκπτώσεις» στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. Πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν είναι ένας κεκαλυμμένος εκβιασμός. Ο ελληνικός λαός οφείλει να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, και μαζί με μια κυβέρνηση με νωπή και ισχυρή λαϊκή εντολή, να διεκδικήσουμε ώστε αυτός ο δύσκολος δρόμος να μην καταστεί «αδιέξοδος», διαμορφώνοντας ένα καλύτερο «αύριο» για την Πατρίδα μας και παιδιά μας”.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης