Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Την άμεση υλοποίηση όλων των έργων προτεραιότητας στην Ελλάδα ζητεί η επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. κα. Μ. Γιαννάκου και οι ευρωβουλευτές της Ν.Δ. κκ. Κ. Πουπάκης και Γ. Παπανικολάου

E-mail Εκτύπωση

 

erga


«Εμπόδια που δεν αποδίδονται μόνο στη μη διαθεσιμότητα των πόρων αλλά και σε ζητήματα όπως οι μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες (π.χ. απαλλοτριώσεις) παρακωλύουν την εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων έργων στην Ελλάδα», υπογραμμίζει ο Ευρ. Επίτροπος για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής κ. Γ. Χαν έπειτα από σχετική ερώτηση της επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. κα. Μ. Γιαννάκου και των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. κκ. Κ. Πουπάκη και Γ. Παπανικολάου.

 

Συγκεκριμένα, ο Αυστριακός Επίτροπος σημειώνει ότι ο κατάλογος των 181 σχεδίων προτεραιότητας εκπονήθηκε ως αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Επιτροπής. Όλα τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να καταστούν επιχειρησιακά έως το τέλος του 2015, ωστόσο, διάφοροι λόγοι, σήμερα, εμποδίζουν την ολοκλήρωσή τους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ειδική Ομάδα (Task Force) για την Ελλάδα επικουρεί τις ελληνικές αρχές στον προσδιορισμό μέτρων για τη μείωση της δυσκίνητης και χρονοβόρου γραφειοκρατίας, καθώς και στη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των σχεδίων όποτε απαιτηθεί*.

 

Υπενθυμίζεται ότι η συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. για τα έργα αυτά μπορεί να ανέλθει έως το 85 % με πρόσθετο ποσοστό 10 % συμπληρωματικής πληρωμής, η οποία διατίθεται κατόπιν αίτησης, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1311/2011.

 

Οι Έλληνες ευρωβουλευτές της Ν.Δ. δήλωσαν: «Η Ελλάδα έχει καταθέσει κατάλογο 181 έργων προτεραιότητας. Παρά το γεγονός όμως ότι τα έργα αυτά ακολουθούν αυστηρές διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα ώστε να προωθηθεί η ταχεία υλοποίησή τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, ανάλογες με εκείνες που διαπιστώνονται σχεδόν σε κάθε συγχρηματοδοτούμενη δράση. Επομένως, η προτεραιότητα παραμένει λέξη κενή. Η κυβέρνηση, στη δύσκολη αυτή περίοδο, οφείλει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις κρίσιμες εκείνες δράσεις που ενέχουν πραγματικό αναπτυξιακό συντελεστή και που ενισχύουν την απασχόληση στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πολύτιμους πόρους που προσφέρουν τα διαρθρωτικά ταμεία στην χώρα. Δεν πρέπει να μείνει πίσω ή ανολοκλήρωτο ούτε ένα έργο».

 

*Πλήρη λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και τις επιλέξιμες δαπάνες για κάθε έργο δημοσιεύονται στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:

ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=150

ec.europa.eu/ellada/index_el.htm

www.espa.gr

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης