Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Περισσότερα κονδύλια για την απασχόληση των νέων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. ζητούν οι ευρωβουλευτές της Ν.Δ. κκ. Παπανικολάου και Πουπάκης

E-mail Εκτύπωση

 

neoi


Ομάδα δράσης για την ελληνική νεολαία προωθεί η Ευρ. Επιτροπή

- Περισσότερα κονδύλια για την απασχόληση των νέων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. ζητούν

οι ευρωβουλευτές της Ν.Δ. κκ. Παπανικολάου και Πουπάκης -

 

"Σύμφωνα με την πρόταση πρωτοβουλίας της Επιτροπής για τη νεολαία, θα δημιουργηθεί για την Ελλάδα μια ομάδα δράσης, το έργο της οποίας θα συντονίζει η Γενική Γραμματεία της Επιτροπής, με σκοπό να προσδιοριστούν τα αναγκαία στοιχεία ενός σχεδίου για την απασχόληση των νέων, μεταξύ των οποίων και η βελτίωση της χρήσης των Διαρθρωτικών Ταμείων για προτεραιότητες της νεολαίας" σημειώνει ο Ευρ. Επίτροπος για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης κ. Λ. Αντόρ έπειτα από κοινοβουλευτικό έλεγχο που άσκησαν οι ευρωβουλευτές της Ν.Δ. κκ. Παπανικολάου και Πουπάκης σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης της αυξανόμενης νεανικής ανεργίας στην Ελλάδα.

 

Στην ερώτηση των Ελλήνων ευρωβουλευτών, ο Ούγγρος Επίτροπος σημειώνει πως ενώ η προώθηση της απασχόλησης των νέων αποτελεί ειδικό στόχο του επιχειρησιακού προγράμματος για την «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού», η χρηματοδότηση του οποίου ανέρχεται σε 2,26 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ελλάδα έχει αξιοποιήσει μόλις το 28,9%*. Την ίδια στιγμή, το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η χρηματοδότηση του οποίου ανέρχεται σε 1,44 δισεκατομμύρια ευρώ και επιδιώκει μεταξύ άλλων να διευκολύνει την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, παρουσιάζει απορρόφηση μόλις 24,5%*.

 

Οι Έλληνες ευρωβουλευτές τόνισαν πως η οικονομική κρίση δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με την περίοδο σχεδιασμού της τρέχουσας γενιάς προγραμμάτων, και καθώς η ανεργία στις νεαρές ηλικίες υπερβαίνει το 50% στην Ελλάδα (το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ε.Ε.), ζήτησαν την αύξηση των πόρων που αφιερώνονται στα ζητήματα απασχόλησης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία. Ο Επίτροπος Αντόρ απάντησε πως εντός του 2012 αναμένονται αλλαγές σε ορισμένα επιχειρησιακά προγράμματα στο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς της Ελλάδας. Αυτό μπορεί να σημαίνει και επανεξέταση από την πλευρά των ελληνικών αρχών των εθνικών τους προτεραιοτήτων και πρόταση προς την Επιτροπή για χορήγηση περισσότερων κονδυλίων με στόχο την προώθηση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΚΤ.

Οι κκ. Παπανικολάου και Πουπακης δήλωσαν: "Παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου, οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα για την νεολαία, την εκπαίδευση και την απασχόληση, δείχνουν έλλειψη προγραμματισμού και οράματος. Η μείωση των δαπανών για την παιδεία εως και 10% σε σχέση με το 2009, η χαμηλή απορρόφηση σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης των νέων και η διατήρηση της νεανικής ανεργίας σε επίπεδα που τρομάζουν, δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν επενδύει στα παιδιά της. Είναι προφανές πως καμία συζήτηση περί ανάπτυξης δεν είναι βάσιμη, καμία ομάδα δράσης προερχόμενη από την Ευρώπη δεν είναι αρκετή να βελτιώσει την κατάσταση με τις υποδείξεις της, αν η χώρα δεν αποδείξει έμπρακτα πως επενδύει στα νιάτα του τόπου, στην έρευνα, στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας ευκαιρίες και βελτιώνοντας - αντί υποβαθμίζοντας - το παρεχόμενο πλαίσιο σπουδών και κατάρτισης, ιδίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση".  

 

*Στοιχεία της Επιτροπής έως και 01.02.2012

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης