Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Κ. Πουπάκης: Η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης εφόσον διασφαλίζονται κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα.

E-mail Εκτύπωση

 


people


Κ. Πουπάκης: Η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης

εφόσον διασφαλίζονται κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα.

 

Η Ευρώπη αριθμεί 160.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στην ιδιοκτησία του ενός τετάρτου και άνω των Ευρωπαίων απασχολώντας περίπου 5.4 εκατομμύρια εργαζομένους. Το συνεταιριστικό μοντέλο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ανάσχεσης της ύφεσης και κεντρικό πυλώνα ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας με ευεργετικές επιπτώσεις στην κοινωνία, τους καταναλωτές και την απασχόληση. Η ανακήρυξη από τον ΟΗΕ του 2012 ως «Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών» έρχεται να αναδείξει την προστιθέμενη αξία τους στην οικονομική δραστηριότητα και την καταπολέμηση της ανεργίας με τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις να παρέχουν παγκοσμίως 100 εκατ. θέσεις εργασίας, 20% περισσότερες από αυτές που προσφέρουν οι πολυεθνικές, εμφανίζοντας ανερχόμενο μερίδιο αγοράς σε κλασσικούς τομείς της οικονομίας (γεωργία, τράπεζες, λιανικό εμπόριο κ.λπ.).

 

Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή αφενός τον ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (έχουν συσταθεί μόλις 17 σε όλη την Ε.Ε.) μετά τη θέσπιση του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας (ΕΣΕ) -Κανονισμός 1435/2003 & Οδηγία 2003/72/ΕΚ- και αφετέρου τις εφαρμόστικες παραλείψεις ορισμένων κρατών μελών που έχουν οδηγήσει σε στέρηση εργασιακών δικαιωμάτων, υιοθετήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Έκθεση ιδίας Πρωτοβουλίας σχετικά με το καταστατικό της ΕΣΕ όσον αφορά στο ρόλο των εργαζομένων. Στο Ψήφισμα υποστηρίζεται η αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ΕΣΕ μέσα από στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των συνεταιρισμών σε διασυνοριακό επίπεδο, ενώ γίνεται έκκληση στα κράτη μέλη για πρόβλεψη ευνοϊκότερων όρων για τους συνεταιρισμούς, όπως πρόσβαση σε πιστώσεις και φορολογικά κίνητρα.

 

Στο τελικό κείμενο της Έκθεσης ενσωματώθηκαν τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη με κύριο άξονα την ανάγκη διερεύνησης του χαμηλού ποσοστού διάδοσης της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας και την ανάληψη των απαραίτητων διορθωτικών δράσεων με απόλυτο σεβασμό στην εθνική κουλτούρα και σαφή κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας ότι είναι πρωτεύουσας σημασίας να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ελλείψεις στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που οδηγούν σε επικίνδυνες στρεβλώσεις.

 

“Η ανθεκτικότητα του συνεταιριστικού μοντέλου στην ύφεση, όπως φαίνεται και από σχετική έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, «δείχνει το δρόμο» για μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάκαμψη με σημείο αναφοράς τη συνεργατική κοινωνική οικονομία της αγοράς μακριά από «καρτέλ» και «λομπίστικες» λογικές. Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις -μη παρέχοντας επενδυτικό κέρδος- στηρίζουν την ποιοτική και αξιοπρεπή απασχόληση εξασφαλίζοντας παράλληλα πόρους για την ευημερία τόσο των μελών τους, όσο και της ευρύτερης κοινωνίας. Η δυνατότητα υιοθέτησης μιας ευρωπαϊκής εικόνας -μέσω της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας (ΕΣΕ)- μπορεί να καταστεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μέσο διείσδυσης σε νέες αγορές. Απαιτείται, λοιπόν, η άμεση διερεύνηση του αιτήματος απλοποίησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της ΕΣΕ, με την ανάληψη και των αντίστοιχων δεσμεύσεων ότι η απλοποίηση δεν θα μετατραπεί σε άλλοθι για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η ανάπτυξη των συνεταιρισμών, μέσα από διαφανείς διαδικασίες, καινοτόμες και υπεύθυνες πρακτικές πρέπει να αποτελέσει βασική συνιστώσα της «ελληνικής απάντησης» στην κρίση ως «κινητήριος δύναμη» εξωστρέφειας της εθνικής οικονομίας και ενίσχυσης της περιφερειακής συνοχής. Η προοπτική, άλλωστε, του Κινήματος για Φθηνά Προϊόντα που προσφέρει μεγάλη ανακούφιση στα ελληνικά νοικοκυριά εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τη δημιουργία σύγχρονων και δυναμικών συνεταιριστικών δομών”, δήλωσε σχετικά ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης