Κώστας Πουπάκης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 -

Ουσιαστικό κάλεσμα για την οικονομική ανάπτυξη σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

E-mail Εκτύπωση

 

260px-European-parliament-strasbourg-inside

Ουσιαστικό κάλεσμα για την οικονομική ανάπτυξη σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Παρέμβαση Κ. Πουπάκη: Θα πρέπει να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες για να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα και η παραγωγικότητα της περιφέρειας της ΕΕ και ειδικότερα των χωρών του Νότου

 

Ψηφίστηκε, σήμερα, με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Πράξη για την Ενιαία Αγορά: τα επόμενα βήματα προς την ανάπτυξη. Κεντρικό διακύβευμα του εν λόγω ψηφίσματος είναι η περαιτέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και η ανάδειξή της σε κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, γεγονός που θα οδηγήσει στην αναζωογόνηση της οικονομίας και στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

 

Ένα από τα βασικά σημεία αυτού του ψηφίσματος είναι η δημιουργία μιας "Πρωτοβουλίας για την Ανάπτυξη", η οποία θα συμβαδίζει με το ευρωπαϊκό εξάμηνο και θα βασίζεται στη στρατηγική της Ευρώπης 2020 και στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά, που αποτελείται από ένα δυναμικό πλαίσιο δράσεων για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά. Η εν λόγω Πρωτοβουλία για την ανάπτυξη θα υποστηρίζεται από χρηματοδοτικά μέσα όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, τα ομόλογα έργου και το πρόγραμμα πλαίσιο για την Έρευνα, ενώ θα πρέπει να επικυρωθεί πολιτικά τόσο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά βέβαια από διαβούλευση με τα εθνικά Κοινοβούλια. Παράλληλα, τα κράτη μέλη θα "τροφοδοτούν" την όλη διαδικασία που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη, μέσα από ξεχωριστές ανά χώρα ειδικές συστάσεις και αναφορές.

 

Σε σχετική του παρέμβαση ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης υπογράμμισε:

"η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και η στήριξή της, με την κατάλληλη οικονομική διακυβέρνηση, πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του αναπτυξιακού προγράμματος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών μελών, καθώς θα επιτρέψει στην Ευρώπη βραχυπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και συλλογική ανταγωνιστικότητα. Σε αυτή τη προσπάθεια όμως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση των ωφελημάτων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κυρίως τις μικρομεσαίες, ενώ θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ισορροπία μεταξύ οικονομικών ελευθεριών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

 

Παράλληλα, σε αυτό το δυναμικό πλαίσιο δράσεων και νέων προτάσεων για ανάπτυξη που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να εκτιμηθεί ότι αυτά τα 20 χρόνια από τη δημιουργία της, κάποιες χώρες κέρδισαν περισσότερο και κάποιες λιγότερο, και να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες για να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα και παραγωγικότητα της περιφέρειας της ΕΕ και ιδιαίτερα των χωρών του Νότου όπως της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας που υποφέρουν από παρατεταμένη ύφεση, χαμηλή ανταγωνιστικότητα, ανεργία και υψηλά επίπεδα φτώχειας".

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης