Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Κ. Πουπάκης: "Η «συμμαχία» της κοινωνίας των πολιτών με την επιχειρηματικότητα, μέσω και του κοινωνικού διαλόγου, είναι αναγκαία συνθήκη για μια βιώσιμη, σταθερή και χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακή πορεία"

E-mail Εκτύπωση

koinoniki

 

Κ. Πουπάκης: "Η «συμμαχία» της κοινωνίας των πολιτών με την επιχειρηματικότητα, μέσω και του κοινωνικού διαλόγου, είναι αναγκαία συνθήκη για μια βιώσιμη, σταθερή και χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακή πορεία"

 

 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) - η ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία και το περιβάλλον-δύναται να αποτελέσει δυναμικό μοχλό για την ισόρροπη επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, όπως υποστηρίζεται στην Έκθεση Πρωτοβουλίας «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Αξιόπιστη προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μιας βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» που υπερψηφίστηκε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

 

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχει μετεξελιχθεί σε μια τεράστια οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύοντας την ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών που αφενός θα συνεισφέρουν στη δημοσιονομική σταθεροποίηση προάγοντας την ανάπτυξη και την απασχόληση, και αφετέρου θα θωρακίζουν την κοινωνική συνοχή.

 

Η ΕΚΕ μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς στις επιχειρήσεις, μέσω της δραστηριοποίησής τους για την αποτελεσματική εξομάλυνση δραματικών κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης όπως η ανεργία των νέων, αλλά και την ενεργή δέσμευσή τους - μεταξύ άλλων - για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, την περιβαλλοντική προστασία, το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων, την καθιέρωση μισθών αξιοπρεπούς διαβίωσης.

 

Αναγνωρίζοντας ότι η ΕΚΕ μπορεί να καταστεί «όχημα» προώθησης των κοινωνικών στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ΕΕ2020, ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης με τροπολογίες του που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο της Έκθεσης υπογράμμισε:

  • την ανάγκη ενσωμάτωσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης,
  • την προώθηση της ανταμοιβής της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς,
  • τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ενεργοποίηση των Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων στον εν λόγω τομέα,

επισημαίνοντας, ταυτόχρονα, ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στην ενίσχυση της ΕΚΕ μέσα από τη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου.

 

"Οι επιχειρήσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και η προοπτική τους άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Είναι σαφές ότι η υγιής και κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επίλυση των κρίσιμων δημοσιονομικών και κοινωνικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Ένωση και ειδικότερα χώρες όπως η Ελλάδα. Το «κλειδί» είναι να αναγνωριστεί η ΕΚΕ ως το σημείο τομής μεταξύ της ανταγωνιστικότητας και της «παραγωγής» χειροπιαστών κοινωνικών αποτελεσμάτων. Η «συμμαχία» της κοινωνίας των πολιτών με την επιχειρηματικότητα είναι αναγκαία συνθήκη για μια βιώσιμη, σταθερή και χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακή πορεία. Ούτε εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις μπορούν να υπάρξουν, αλλά ούτε και επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, με την ενδυνάμωση της ανταποδοτικότητας στη σχέση τους να είναι μονόδρομος για τη σωτηρία της Πατρίδας μας", δήλωσε σχετικά ο Κ. Πουπάκης.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης