Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Κ. Πουπάκης: "Δεν μπορεί να αγνοούνται εθνικές ιδιαιτερότητες και ζωτικές κοινωνικές ανάγκες στην προσπάθεια για δημοσιονομική εξυγίανση", Έναρξη διεργασιών Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

E-mail Εκτύπωση

 

euparl

Κ. Πουπάκης: "Δεν μπορεί να αγνοούνται εθνικές ιδιαιτερότητες και ζωτικές κοινωνικές ανάγκες στην προσπάθεια για δημοσιονομική εξυγίανση",

Έναρξη διεργασιών Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

 

Το 2012, η Ένωση δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το έλλειμμα ανάπτυξης και απασχόλησης που «γέννησε» η δημοσιονομική κρίση, καθώς και τις σοβαρές κοινωνικές της επιπτώσεις, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα και με την Ετήσια Έρευνα για την Ανάπτυξη.

 

Με δεδομένες τόσο τις «φτωχές» επιδόσεις της ΕΕ αναφορικά με την εκπλήρωση των στόχων της Στρατηγικής ΕΕ 2020, όσο και το χρονοβόρο χαρακτήρα των δρομολογούμενων μεταρρυθμίσεων, πραγματοποιείται η έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου - του ετήσιου κύκλου των οικονομικών πολιτικών- στη βάση 5 προτεραιοτήτων: α) την επιδίωξη ευέλικτων και αναπτυξιακών πολιτικών δημοσιονομικής εξυγίανσης, β) την αποκατάσταση της δυνατότητας δανεισμού, γ) την προαγωγή της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας άμεσα και μακροπρόθεσμα με την περαιτέρω τόνωση της ενιαίας αγοράς που μπορεί να οδηγήσει σε δυνητική ανάπτυξη 4% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ την επόμενη δεκαετία και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, δ) την καταπολέμηση της ανεργίας και των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και ε) τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.

 

Σε αυτό το πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία τις Εκθέσεις: "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην Ετήσια Έρευνα για την Ανάπτυξη" και "Συστάσεις προς την Επιτροπή για την Ενιαία Αγορά" συμμετέχοντας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

 

Υπό το πρίσμα της ανάγκης για απόδοση έμπρακτης προτεραιότητας στην ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης, ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης, με τροπολογίες του που συμπεριλήφθηκαν στις εν λόγω Εκθέσεις, επικεντρώθηκε:

  • αφενός στη διασφάλιση ότι οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και στα συστήματα θέσπισης μισθών δε θα υποσκάπτουν τα εργασιακά δικαιώματα, αντίθετα θα βασίζονται σε ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο με την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, και θα προάγουν την αξιοπρεπή διαβίωση, την ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση, και
  • αφετέρου στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της αύξηση του υγιούς ανταγωνισμού που θα λειτουργήσουν ως ισχυρό κίνητρο για την προσφορά μιας ευρύτερης ποικιλίας φθηνότερων και ποιοτικότερων προϊόντων για τους καταναλωτές.

 

"Επιτέλους φαίνεται να γίνεται συνείδηση στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων ότι η έξοδος από τη κρίση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι «επιταγές» της ΕΕ πρέπει να ενισχύουν και όχι να υπονομεύουν αυτούς τους στρατηγικούς στόχους. Η απαραίτητη δημοσιονομική σταθερότητα δεν πρόκειται να επιτευχθεί όσο εφαρμόζονται άδικες και υφεσιακές πολιτικές που αγνοούν εθνικές ιδιαιτερότητες και ζωτικές κοινωνικές ανάγκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ενιαίας αγοράς αποτελούν την προστιθέμενη αξία της Ένωσης, η οποία μετά και την «ομολογία» των λαθών από το ΔΝΤ οφείλει με τη συμμετοχή της στο Μηχανισμό Στήριξης να διαμορφώσει ένα νέο μείγμα πολιτικής, που θα εγγυάται την ανάκαμψη διασφαλίζοντας την κοινωνική ευημερία", δήλωσε σχετικά ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης