Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Νέα νομοθεσία για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών Παρέμβαση με τροπολογίες του ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο

E-mail Εκτύπωση

 

20120712PHT01218 original


Νέα νομοθεσία για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Παρέμβαση με τροπολογίες του ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο


Νέα νομοθετική δέσμη με στόχο την εξασφάλιση ενός απλού, ολιγοδάπανου και αποτελεσματικού τρόπου για την εξωδικαστική επίλυση συμβατικών διαφορών, που ανακύπτουν από την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση αγαθών, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών αγορών, ψηφίστηκε σήμερα -με μεγάλη πλειοψηφία- από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Πιο συγκεκριμένα, με την εφαρμογή αυτής της νέας νομοθεσίας ενισχύεται η έννομη προστασία των καταναλωτών, σε εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς παρέχεται σε κάθε καταναλωτή πρόσβαση σε έναν φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (όπως: διαιτητή, μεσολαβητή, συνήγορο του πολίτη ή επιτροπή καταγγελιών), σε περίπτωση κάθε εμπορικής διαφοράς μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων.

 

Χαρακτηριστικά, η Οδηγία για την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (ΕΕΔ) ενθαρρύνει τη χρήση τέτοιων μηχανισμών και απαιτεί από τα Κράτη Μέλη να εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας φορείς, διαθέσιμους σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι υπηρεσίες θα διατίθεται δωρεάν ή έναντι συμβολικού τέλους, με εγγύηση λύσης της διαφωνίας εντός 90 ημερών από τη στιγμή που διαβιβάζεται η καταγγελία στον αρμόδιο φορέα. Επίσης, σύμφωνα με το κείμενο, οι έμποροι θα είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στους καταναλωτές πλήρη ενημέρωση σχετικά με την ύπαρξη τέτοιων φορέων.

 

Το πλαίσιο αυτό ενισχύεται και από τον Κανονισμό για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ΗΕΔ) που στοχεύει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας επίλυσης τέτοιων διαφορών για ακόμα ταχύτερη και απλούστερη εξυπηρέτηση και καθοδήγηση του καταναλωτή. Πρόκειται για έναν ιστότοπο που θα παρέχει στους καταναλωτές ένα ενιαίο σημείο εισόδου για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, μέσω του οποίου θα μπορούν να διαβιβάζουν τις καταγγελίες στον αρμόδιο φορέα ΕΕΔ. Η πλατφόρμα ΗΕΔ θα είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης "Η Ευρώπη σου" και θα παρέχει ένα τυποποιημένο έντυπο καταγγελίας, διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

 

Στο τελικό κείμενο ενσωματώθηκαν τροπολογίες του Κ. Πουπάκη που επικεντρώθηκαν στη σημασία υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και στην ανέξοδη χρήση τους, προκειμένου να επιτρέπεται σε όλους η πρόσβαση σε τέτοιου είδους μηχανισμούς, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις διασυνοριακές αγορές αλλά και να αποφεύγεται η δημιουργία ανταγωνιστικού μειονεκτήματος μεταξύ των εμπόρων. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής δήλωσε σχετικά: "Η ταλαιπωρία μιας χρονοβόρας και δαπανηρής δικαστικής διαμάχης λειτουργεί αποτρεπτικά για τους καταναλωτές στο να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους σε περιπτώσεις εμπορικών διαφορών. Το αποτέλεσμα είναι να βγαίνουν ζημιωμένοι και να κλονίζεται η εμπιστοσύνη τους. Η νέα νομοθεσία υπόσχεται να δώσει στους πολίτες την αναγκαία εμπιστοσύνη για να πραγματοποιούν τις αγορές τους είτε εγχώρια, είτε διασυνοριακά χωρίς το φόβο ότι δεν θα τυγχάνουν έννομης προστασίας σε περίπτωση προβλήματος με αγαθά και υπηρεσίες που αγόρασαν".

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης