Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Ψηφίστηκε η νέα ατζέντα για την ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ των καταναλωτών. Παρέμβαση με τροπολογίες του ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο.

E-mail Εκτύπωση

 

 

katanalotes

Ψηφίστηκε η νέα ατζέντα για την ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ των καταναλωτών

 Παρέμβαση με τροπολογίες του ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο

 

Με δεδομένο ότι οι καταναλωτικές δαπάνες αγγίζουν το 56% του ΑΕΠ της ΕΕ και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς η κατανάλωση αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης της Ένωσης και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, υιοθετήθηκε τη προηγούμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο το "Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τους καταναλωτές για τη περίοδο 2014-2020.

 

Η έκθεση αυτή, που αποτελεί τη νέα ατζέντα για την ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ των καταναλωτών, περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών για τους καταναλωτές που επικεντρώνονται στη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας, της ενέργειας και των χρηματοπιστωτικών και ψηφιακών προϊόντων. Παράλληλα, το Θεματολόγιο του καταναλωτή αποβλέπει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των καταναλωτών τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι ευρωπαίοι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, όπως η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η χρηματοπιστωτική απορρύθμιση, η ψηφιοποίηση της οικονομίας και η γήρανση του πληθυσμού.

 

Αναγνωρίζοντας ότι η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αποδυναμώνει τη θέση μεγάλου αριθμού καταναλωτών, και ότι η αύξηση των ποσοστών ανεργίας, της εργασιακής ανασφάλειας και η απώλεια της αγοραστικής δύναμης διευρύνουν τις ανισότητες, ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης με τροπολογίες του που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο της Έκθεσης υπογράμμισε:

  • την αξιοποίηση στο έπακρο του Θεματολογίου, προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες για την προαγωγή της ευημερίας των πολιτών και της άμβλυνσης φαινομένων κοινωνικών ανισοτήτων,
  • την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που να απευθύνονται κυρίως στους ευάλωτους καταναλωτές,
  • τη προώθηση της υπεύθυνης και βιώσιμης κατανάλωσης.

 

"Μέσα σε συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης, οικονομικής καχεξίας και άκρατης λιτότητας αναπόσπαστο κομμάτι στο σχεδιασμό της πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή τόσο από τα κράτη μέλη, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελέσει η προστασία των πολιτών στον τομέα των στεγαστικών και των βραχυπρόθεσμων δανείων, με γενναιόδωρες ρυθμίσεις που να αφορούν μεγάλη μερίδα πολιτών, διότι οι καταναλωτές αλλά και οι επιχειρήσεις βρίσκονται στα όρια της υπερχρέωσης και της ανέχειας, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν έντονη αδυναμία αποπληρωμής των τραπεζικών τους υποχρεώσεων" δήλωσε σχετικά ο Κ. Πουπάκης.

 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης