Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Κ. Πουπάκης: "Υγειονομική κάλυψη και προστασία για όλους - ιδιαίτερη μέριμνα για τους μακροχρόνια ανέργους και τις ευάλωτες ομάδες", παρέμβαση με τροπολογίες σε σχετική Έκθεση Πρωτοβουλίας

E-mail Εκτύπωση

iatrofarmakeftiki

 

 

Κ. Πουπάκης: "Υγειονομική κάλυψη και προστασία για όλους - ιδιαίτερη μέριμνα για τους μακροχρόνια ανέργους και τις ευάλωτες ομάδες",

παρέμβαση με τροπολογίες σε σχετική Έκθεση Πρωτοβουλίας

 

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία καταδεικνύουν ότι το «χάσμα» της ανισότητας διευρύνεται στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., με τις δημοσιονομικές ανισορροπίες και τις ακολουθούμενες πολιτικές ανάσχεσής τους να επιδεινώνουν την κατάσταση των ευάλωτων συμπολιτών μας δημιουργώντας σημαντικά προσκόμματα στην επίτευξη των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ2020.

 

Σε αυτό το πλαίσιο υπερψηφίστηκε, σήμερα, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, Έκθεση Πρωτοβουλίας σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη, με κύριους άξονες:

  • την ενίσχυση της χρηματοδότησης προγραμμάτων με «ομάδες στόχους» τους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας,
  • την πραγματοποίηση μελετών για τον κοινωνικό αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας και την καταπολέμηση των κοινωνικών επιπτώσεων που αυτά επιφέρουν,
  • τη διαρκή προώθηση μέτρων για την ενίσχυση των κλάδων παροχής φροντίδας και του εθελοντισμού.

 

Είναι σαφές ότι ορισμένα Συστήματα Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ιδιαίτερα τα οικογενειοκεντρικά ή και αυτά που βασίζονται σε δικαιώματα απορρέοντα από το καθεστώς εργασίας, παρουσιάζουν μικρότερη αντοχή στις αυξανόμενες πιέσεις των μακροοικονομικών προβλημάτων με σημαντικές επιπτώσεις για τις ευάλωτες –και δυνάμει ευάλωτες- κοινωνικές ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά κ.λπ..

 

Σε αυτή την κατεύθυνση, και με δεδομένο το έντονο ζήτημα της ανεργίας που αντιμετωπίζει η Ε.Ε., ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης με τροπολογίες του που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο της Έκθεσης, υπογράμμισε την ανάγκη:

  • λήψης μέτρων σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πρόσβασης στη δημόσια υγεία και περίθαλψη των μακροχρόνια ανέργων και των εξαρτώμενων μελών τους, καθώς και
  • εξέτασης της διασύνδεσης μεταξύ ψυχικής και σωματικής υγείας με την ανεργία και την εργασιακή ανασφάλεια με σκοπό την κατάρτιση μιας στρατηγικής πρόληψης και αντιμετώπισης των βλαπτικών επιπτώσεων τους.

 

Η υγειονομική κάλυψη και προστασία είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των πολιτών και βασική υποχρέωση κάθε συντεταγμένης πολιτείας. Οι ευάλωτες ομάδες δέχονται διπλό πλήγμα από τις ακολουθούμενες πολιτικές τόσο με την απώλεια εισοδήματος, όσο και με τη μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης. Η κοινωνική συνδρομή στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη δε μπορεί να γίνεται αντικείμενο «εκπτώσεων». Η υγεία αποτελεί παράγοντα μείζονος σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Η κοινωνική επένδυση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι θεμέλιο της προσπάθειας για κοινή πρόοδο και

προκοπή, που σε καμία περίπτωση δεν επιτυγχάνονται μέσα από ένα κατακερματισμένο Σύστημα Υγείας με δικαιούχους «πολλών ταχυτήτων»”, δήλωσε σχετικά ο Κ. Πουπάκης.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης