Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Κ. Πουπάκης: Η Ευρώπη οφείλει επιτέλους να αξιοποιήσει τη νεολαία της. Παρέμβαση με σειρά τροπολογιών σε σχετική Έκθεση

E-mail Εκτύπωση

 

anergianewn

 

Κ. Πουπάκης: Η Ευρώπη οφείλει επιτέλους να αξιοποιήσει τη νεολαία της

Παρέμβαση με σειρά τροπολογιών σε σχετική Έκθεση

 


Με κεντρικό άξονα την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων πολιτικών αντιμετώπισης της νεανικής ανεργίας τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και την ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών για την ενδυνάμωση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, υιοθετήθηκε, σήμερα, με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Έκθεση «Σχετικά με την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων: πιθανές λύσεις».

 

Περισσότεροι από 5.5 εκατ. νέοι (κάτω των 25 ετών) της Ε.Ε. βρίσκονται στο επαγγελματικό περιθώριο, ενώ με δεδομένες αφενός τις εξαιρετικά χαμηλές πιθανότητες εύρεσης απασχόλησης και αφετέρου την εκτεταμένη εργασιακή επισφάλεια, η απαίτηση για την προώθηση ουσιαστικών και πλήρως συντονισμένων δράσεων σε κάθε βαθμίδα διακυβέρνησης γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ, με την Έκθεση να επικεντρώνεται στο «Πακέτο Νεανικής Απασχόλησης» και ειδικότερα:

  • στην αντιμετώπιση του φαινομένου των ΕΑΕΚ - ΝΕΕΤ (νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης) και στην ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων,
  • στην ορθότερη αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και κυρίως του ΕΚΤ,
  • στην προσέγγιση του κόσμου της εργασίας με τον κόσμο της εκπαίδευσης,
  • στη στήριξη και προαγωγή της επιχειρηματικότητας – με έμφαση στη μικρομεσαία- μέσα από μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

 

Η Ελλάδα διατηρεί τη θλιβερή ευρωπαϊκή πρωτιά στην ανεργία των νέων με 62.9%-ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο του ιδιαίτερα υψηλού ευρωπαϊκού μέσου όρου (23.4%)- η οποία λαμβάνει διαστάσεις «επιδημίας» απειλώντας με οριστική αποδιάρθρωση τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης κατέθεσε σειρά τροπολογιών που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο της Έκθεσης υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων:

  • τη διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση της πρακτικής άσκησης με κανονιστικούς, όμως, όρους ώστε να μην λειτουργεί ως «υποκατάστατο» απασχόλησης,
  • την ενδελεχή εποπτεία και διαρκή αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των Προγραμμάτων,
  • την παροχή κινήτρων για ευάλωτες ομάδες νέων μαθητών προκειμένου να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την επέκταση του θεσμού των υποτροφιών και την ύπαρξη ενός επαρκούς δημόσιου δικτύου φοιτητικών εστιών,
  • τη βέλτιστη δυνατή αντιστοίχηση των προσφερόμενων ειδικοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας μέσα από τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
  • τις δυσμενείς επιπτώσεις της «διαρροής εγκεφάλων» στην παραγωγική δραστηριότητα,
  • την ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στα εθνικά σχέδια δράσης.

 

“Η εκρηκτική αύξηση της νεανικής ανεργίας στην Ευρώπη καταδικάζει τους νέους σε μια πρωτοφανή «απομόνωση» διαμορφώνοντας τους όρους για την απώλεια μίας ή και περισσότερων γενιών. Στην Ελλάδα, εξελίσσεται σε «νάρκη» αποσταθεροποίησης που υπονομεύει βίαια τη συνοχή της κοινωνίας στερώντας παράλληλα το πιο πολύτιμο και δυναμικό «κεφάλαιο» για την ανάκαμψη. Το δικαίωμα της νεολαίας μας στην εργασία είναι κορυφαία εθνική ανάγκη, πρωταρχική κοινωνική επιταγή και ζωτική οικονομική πρόκληση. Δεν υπάρχουν πια περιθώρια για «ασκήσεις επί χάρτου», απαιτούνται άμεσες δράσεις με αναπτυξιακό περιεχόμενο και μετρήσιμο αποτέλεσμα”, δήλωσε σχετικά ο Κ. Πουπάκης.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης