Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Η δημοσιονομική εξυγίανση δεν πρέπει να λειτουργεί σε βάρος της αποτελεσματικότητας των Επιθεωρήσεων Εργασίας Σημαντική παρέμβαση με σειρά τροπολογιών σε σχετική Έκθεση

E-mail Εκτύπωση

 

epitheorissi

Κ. Πουπάκης: Η δημοσιονομική εξυγίανση δεν πρέπει να λειτουργεί σε βάρος της αποτελεσματικότητας των Επιθεωρήσεων Εργασίας

Σημαντική παρέμβαση με σειρά τροπολογιών σε σχετική Έκθεση


Με κεντρικό διακύβευμα ότι οι Επιθεωρήσεις Εργασίας μπορεί να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης κοινωνικά δίκαιης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, υπερψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Έκθεση Πρωτοβουλίας “Αποτελεσματικές Επιθεωρήσεις Εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη”.

 

Στο πλαίσιο του ψηφίσματος, και με δεδομένη την όξυνση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας λόγω κρίσης που σε επίπεδο ΕΕ ανέρχεται πλέον στο 18,8% του ΑΕγχΠ ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη υπερβαίνει το 30%, προτείνονται δράσεις για εντατικοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως:

  • Η προώθηση της διακρατικής συνεργασίας και της ανταλλαγής στοιχείων.
  • Η ενδυνάμωση του ρόλου των εθνικών αρχών επιθεώρησης εργασίας με την εκπαίδευση-κατάρτιση των στελεχών τους και το συντονισμό των αρμοδιοτήτων.
  • Η επιβολή πρόσθετων κυρώσεων στις επιχειρήσεις που καταπατούν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα (μισθοί, ωράρια, υγεία και ασφάλεια στην εργασία).
  • Η επίτευξη του στόχου ενός επιθεωρητή ανά 10.000 εργαζόμενους σύμφωνα με τη σχετική σύσταση της ΔΟΕ και η παροχή πλήρους προστασίας στους καταγγέλλοντες.

 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, και με βασικό αίτημα ότι η δημοσιονομική εξυγίανση δεν πρέπει να λειτουργεί σε βάρος των Επιθεωρήσεων Εργασίας, ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης συμμετείχε στην κατάρτιση της Έκθεσης με την κατάθεση συγκεκριμένων τροπολογιών,

  • επισημαίνοντας την ανάγκη καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας και των δυσμενών επιπτώσεών της τόσο στη βιωσιμότητα και επάρκεια των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, όσο και σε ολόκληρη τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και της οικονομίας,
  • προτείνοντας τη δημιουργία πρόσθετων ελεγκτικών δομών κλαδικής διάστασης με τριμερή συμμετοχή κράτους, εργοδοτών και εργαζομένων,
  • υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της εκπόνησης ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων δράσης για τη διασφάλιση της εργασιακής δικαιοσύνης,
  • υποστηρίζοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης της χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων για την ενίσχυση των εν λόγω ελεγκτικών μηχανισμών.

 

“Η Επιθεώρηση Εργασίας αποτελεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο εργαλείο για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, την εμπέδωση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, καθώς και την προάσπιση του υγιούς ανταγωνισμού από καταχρηστικές πρακτικές μείωσης του εργασιακού κόστους. Την ώρα που η «μαύρη εργασία» ξεπερνά στη χώρα μας το 40%, η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών τόσο σε ανθρώπινους πόρους, όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή προβάλλει ως «μονόδρομος» για την καταπολέμηση μιας γενικευμένης πλέον ανομίας που εξελίσσεται σε ένα ζοφερό σύστημα παραοικονομίας. Η εργασιακή δικαιοσύνη και η προστιθέμενη αξία της διαφύλαξής της προσφέρουν πραγματικά «ισοδύναμα» για την οικονομία, την κοινωνία και το Ασφαλιστικό Σύστημα. Η «λύση» βρίσκεται στην αναβάθμιση των υπηρεσιών ελέγχου και όχι στην απαξίωσή τους”, δήλωσε σχετικά ο Κ. Πουπάκης.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης