Η δημοσιονομική εξυγίανση δεν πρέπει να λειτουργεί σε βάρος της αποτελεσματικότητας των Επιθεωρήσεων Εργασίας Σημαντική παρέμβαση με σειρά τροπολογιών σε σχετική Έκθεση

Εκτύπωση

 

epitheorissi

Κ. Πουπάκης: Η δημοσιονομική εξυγίανση δεν πρέπει να λειτουργεί σε βάρος της αποτελεσματικότητας των Επιθεωρήσεων Εργασίας

Σημαντική παρέμβαση με σειρά τροπολογιών σε σχετική Έκθεση


Με κεντρικό διακύβευμα ότι οι Επιθεωρήσεις Εργασίας μπορεί να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης κοινωνικά δίκαιης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, υπερψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Έκθεση Πρωτοβουλίας “Αποτελεσματικές Επιθεωρήσεις Εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη”.

 

Στο πλαίσιο του ψηφίσματος, και με δεδομένη την όξυνση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας λόγω κρίσης που σε επίπεδο ΕΕ ανέρχεται πλέον στο 18,8% του ΑΕγχΠ ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη υπερβαίνει το 30%, προτείνονται δράσεις για εντατικοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως:

 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, και με βασικό αίτημα ότι η δημοσιονομική εξυγίανση δεν πρέπει να λειτουργεί σε βάρος των Επιθεωρήσεων Εργασίας, ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης συμμετείχε στην κατάρτιση της Έκθεσης με την κατάθεση συγκεκριμένων τροπολογιών,

 

“Η Επιθεώρηση Εργασίας αποτελεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο εργαλείο για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, την εμπέδωση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, καθώς και την προάσπιση του υγιούς ανταγωνισμού από καταχρηστικές πρακτικές μείωσης του εργασιακού κόστους. Την ώρα που η «μαύρη εργασία» ξεπερνά στη χώρα μας το 40%, η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών τόσο σε ανθρώπινους πόρους, όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή προβάλλει ως «μονόδρομος» για την καταπολέμηση μιας γενικευμένης πλέον ανομίας που εξελίσσεται σε ένα ζοφερό σύστημα παραοικονομίας. Η εργασιακή δικαιοσύνη και η προστιθέμενη αξία της διαφύλαξής της προσφέρουν πραγματικά «ισοδύναμα» για την οικονομία, την κοινωνία και το Ασφαλιστικό Σύστημα. Η «λύση» βρίσκεται στην αναβάθμιση των υπηρεσιών ελέγχου και όχι στην απαξίωσή τους”, δήλωσε σχετικά ο Κ. Πουπάκης.

Share