Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 -

Μείωση της γραφειοκρατίας, ποιοτικά κριτήρια αποδοχής και αποκλεισμό δικαιούχων που δεν σέβονται την εργατική και περιβαλλοντική νομοθεσία φέρνει η νέα μεταρρύθμιση για τις δημόσιες συμβάσεις

E-mail Εκτύπωση

 

simvaseis

Κ. Πουπάκης: Μείωση της γραφειοκρατίας, ποιοτικά κριτήρια αποδοχής και αποκλεισμό δικαιούχων που δεν σέβονται την εργατική και περιβαλλοντική νομοθεσία φέρνει η νέα μεταρρύθμιση για τις δημόσιες συμβάσεις

 

Παρέμβαση με τροπολογίες του ευρωβουλευτή

 

Το πρώτο σημαντικό νομοθετικό πακέτο επί Ελληνικής Προεδρίας, αυτό των δημοσίων συμβάσεων, υιοθετήθηκε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Οι δημόσιες συμβάσεις, που αποτελούν πολύ σημαντικό τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιστοιχούν περίπου στο 19% του ΑΕΠ της, απλοποιούνται ενώ παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια των διαδικασιών γεγονός που θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της ευνοιοκρατίας κατά την ανάθεσή τους.

 

"Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης, αναμένεται να διασφαλίσουν την ορθότερη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων. Η αύξηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες, η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά, η διασφάλιση της συμμόρφωσης με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και περιβαλλοντικά πρότυπα, καθώς και η αύξηση της διαφάνειας αποτελούν εγγυήσεις οι οποίες στο παρελθόν θεωρούνταν περιττές, δημιουργώντας παράλληλα έναν πολύ θετικό παράγοντα για τη σταθεροποίηση και τη βιωσιμότητα των αγορών και των δημοσίων επενδύσεων, την ανάπτυξη και την απασχόληση", δήλωσε ο Κ. Πουπάκης, που συμμετείχε στη συνήθη νομοθετική διαδικασία καταθέτοντας από κοινού τροπολογίες με τους συναδέλφους του.

 

Σημαντικά σημεία της νέας νομοθεσίας αποτελούν οι κανόνες που σχετίζονται με τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής μιας σύμβασης. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν στο εξής να επιλέγουν την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη, όσο και το κόστος και όχι απαραίτητα αυτή με τη χαμηλότερη τιμή. Επίσης επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις ανάθεσης θα πρέπει να βασίζονται στο σύνολο του κόστους του κύκλου ζωής ενός προϊόντος (από την αγορά των πρώτων υλών μέχρι τη διάθεση, το περιβαλλοντικό κόστος, κλπ.) Ακόμα, εισάγεται μια νέα διαδικασία προκειμένου να ενθαρρύνουν όσους υποβάλλουν προσφορές να προτείνουν καινοτόμες λύσεις.

 

Χαρακτηριστικό ωστόσο είναι ότι, από εδώ και στο εξής, θα αποκλείονται οι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με την κοινωνική, την εργατική και περιβαλλοντική νομοθεσία όπως αυτή καθορίζεται από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο και τις συλλογικές συμβάσεις καθώς και τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες, καταστώντας δυνατή την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ (όπως πχ. η ύπαρξη ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών λόγω παραβιάσεων των κοινωνικών δικαιωμάτων)

 

Τέλος, η νέα μεταρρύθμιση προωθεί τη μείωση της γραφειοκρατίας, ενισχύοντας και διευκολύνοντας την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους διαγωνισμούς ανάθεσης, μειώνοντας παράλληλα το χρόνο συμμετοχής στις διαδικασίες και διαιρώντας τις συμβάσεις σε τμήματα.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης