Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Αναγκαία η ενίσχυση των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων

E-mail Εκτύπωση

 

asfalisi

Κ. Πουπάκης: Αναγκαία η ενίσχυση των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων

Οι οικονομικές πολιτικές αυτο-υπονομεύονται όταν αγνοούν την κοινωνία

Παρέμβαση με τροπολογίες σε σχετική Έκθεση

 

Στη βάση της παραδοχής ότι “οι παροχές κοινωνικής προστασίας κρίνονται επαρκείς όταν επιτρέπουν την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της κοινωνικής πολιτικής, αποσοβώντας βασικούς κινδύνους και διασφαλίζοντας τη «δίκαιη» κοινωνική ανταπόδοση - του επιθυμητού λόγου, δηλαδή, μεταξύ επιπέδου παροχών και φόρων ή εισφορών που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του βίου”, υιοθετήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Έκθεση Πρωτοβουλίας σχετικά με την κοινωνική προστασία για όλους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων.

 

Η κοινωνική προστασία, ως κεντρικός βραχίονας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» των σχεδίων δράσης για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και δικαιοσύνης, καθώς και την προστασία των εισοδημάτων συμβάλλοντας στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης για όλους. Η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος κοινωνικής προστασίας προϋποθέτει και προαπαιτεί την ύπαρξη κοινωνικής ασφάλισης χωρίς αποκλεισμούς και με επαρκείς παροχές.

 

Σε αυτήν την κατεύθυνση και δεδομένου ότι το 2012, η αυτοαπασχόληση φαίνεται να αντιστοιχεί στο 15% -περίπου 32,8 εκατομμύρια άτομα- της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ με τη χώρα μας να κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις καθίσταται αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων.

 

Αναγνωρίζοντας ότι η προώθηση της αξιοπρεπούς απασχόλησης, η καταπολέμηση της ανεργίας και της εισφοροαποφυγής αποτελούν αναγκαία συνθήκη για τη δημιουργία και ανάπτυξη ποιοτικής και επαρκούς κοινωνικής προστασίας, ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης παρενέβη με τροπολογίες στην Έκθεση θέτοντας επιτακτικά, μεταξύ άλλων,

  • την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της επάρκειας της κοινωνικής προστασίας των αυτοαπασχολούμενων με τη συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων,
  • το αίτημα αποκατάστασης της δρομολογούμενης απορρύθμισης της αγοράς εργασίας που πλήττει σημαντικά τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και
  • την υιοθέτηση άμεσων δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου της ψευδοαυτοαπασχόλησης – «μπλοκάκια» που υπονομεύει την ουσία και λειτουργία των Συνταξιοδοτικών Συστημάτων τροφοδοτώντας τον κατακερματισμό της αγοράς εργασίας.

 

“Είναι σαφές ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει να αποτελέσει βασικό πολλαπλασιαστή στο «μαθηματικό τύπο» της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η ανταγωνιστικότητα, η αύξηση της παραγωγικότητας, η υλοποίηση διαθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, η ενδυνάμωση της οικονομίας είναι στόχοι που δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη στήριξη των πολιτών. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, χωρίς ισχυρή κοινωνική διάσταση, είναι ένας «γίγαντας με πήλινα πόδια». Αυτό είναι άλλωστε και κεντρικό διακύβευμα της Ελληνικής Προεδρίας. Οι οικονομικές πολιτικές αυτο-υπονομεύονται όταν αγνοούν την κοινωνία”, δήλωσε σχετικά ο Κ. Πουπάκης.  

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης