Κώστας Πουπάκης

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 -

Η νέα νομοθεσία για τα οργανωμένα ταξίδια συμβάλλει στην αύξηση της κινητικότητας και του τουρισμού στην ΕΕ

E-mail Εκτύπωση

 

20140310PHT38523 original

Κ. Πουπάκης: Η νέα νομοθεσία για τα οργανωμένα ταξίδια συμβάλλει στην αύξηση της κινητικότητας και του τουρισμού στην ΕΕ

 Παρέμβαση με τροπολογίες του ευρωβουλευτή

 

Σήμερα, οι καταναλωτές αναλαμβάνουν όλο και πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των διακοπών τους σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους, κυρίως χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για να συνδυάσουν ταξιδιωτικούς διακανονισμούς αντί να επιλέξουν ήδη έτοιμα οργανωμένα ταξίδια. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκε, με μεγάλη πλειοψηφία, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η αναθεωρημένη πρόταση οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάπτυξη των διαδικτυακών πωλήσεων και την απελευθέρωση του τομέα των αερομεταφορών.

 

Με τη νέα νομοθεσία αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο της προστασίας των ταξιδιωτών και εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές, όταν αυτοί αγοράζουν συνδυασμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, οργανωμένα ταξίδια ή εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται πιο δίκαιοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ταξιδιωτική αγορά. Παράλληλα, προβλέπεται καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα ταξιδιωτικά προϊόντα που αγοράζουν, ενώ τους παρέχονται σαφέστερες λύσεις όταν υπάρχει πρόβλημα. Τέλος, είναι σημαντικό ότι στις διατάξεις της νέας οδηγίας υπάρχει μέριμνα για προστασία των καταναλωτών κατά της αφερεγγυότητας, διασφαλίζοντας ακόμα καλύτερα τα συμφέροντά τους. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την οικονομική κάλυψη-αποζημίωση, αλλά και για τον χωρίς καθυστέρηση επαναπατρισμό, σε περίπτωση που ένας ταξιδιώτης «εγκλωβιστεί» σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό που προέρχεται.

 

Ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης, συμμετέχοντας στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, παρενέβη με τροπολογίες που υιοθετήθηκαν αυτούσιες στο τελικό κείμενο, υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των ταξιδιωτών. Με τις τροπολογίες του ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, μεταξύ άλλων, επικεντρώθηκε στο δικαίωμα του καταναλωτή να μπορεί να τερματίζει τη σύμβαση χωρίς να υπόκεινται σε κυρώσεις, ιδιαίτερα όταν συντρέχουν αναπόφευκτες και έκτακτες συνθήκες που αφορούν τον ταξιδιώτη (όπως σοβαρό ατύχημα, σοβαρή ασθένεια ή θάνατος στην οικογένεια) υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω περιστατικά τεκμηριώνονται καταλλήλως, καθώς και σε περιπτώσεις ελλιπούς ενημέρωσής του και αδικαιολόγητης αύξησης της τιμής του ταξιδιωτικού πακέτου.


Σε σχετική δήλωση ο Κ. Πουπάκης υπογράμμισε: “Η νέα νομοθεσία για τα οργανωμένα ταξίδια εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας για τους ταξιδιώτες, ενώ παράλληλα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ταξιδιωτική αγορά. Συμβάλλει στην αύξηση της κινητικότητας και του τουρισμού, σημαντικού παράγοντα για τις οικονομίες των κρατών μελών της Ένωσης, καθώς τα οργανωμένα ταξίδια, οι οργανωμένες διακοπές και τα οργανωμένα πακέτα διακοπών αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό της εν λόγω αγοράς. Για τη χώρα μας, που ο τουρισμός αποτελεί νευραλγικό κομμάτι της οικονομίας της, η εν λόγω οδηγία αποτελεί σίγουρα θετική εξέλιξη για την τουριστική μας βιομηχανία, ελπίζω να φέρει και την αντίστοιχη αύξηση των εσόδων άμεσα”.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης